Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Studentka Gabriela Králová sepsala, v rámci kurzu o Česko-skandinávských vztazích realizovaném na FF UK, zprávu o objeveném deníku jednoho z nasazených. Zde zprávu zveřejňujeme:

„Zápisky nuceného cestování“ aneb bližší pohled na příběh Jana Novotného

Jak už nadpis napovídá, jedná se o dochovaný zápisník jednoho z nasazených Čechů, který v současnosti slouží jako unikátní zdroj informací, o němž jsme zde na webu informovali již začátkem prosince. Nyní ho však podrobíme detailnějšímu zkoumání.
Když se věc podobného charakteru dostane do rukou historika, lze hovořit přímo o senzaci, natož pak do rukou „historika zelenáče“ jako jsem já. Deník se mi čistou náhodou podařilo vypátrat během listopadu loňského roku, kdy jsme si při čekání na hodinu na Ústavu germánských studií povídaly se spolužačkami, mimo jiné o našich bakalářských pracích. „Moji“ za druhé světové války v Norsku nuceně nasazení Češi zaujali jednu z kamarádek, jejíž příbuzný prý údajně někde na severu za války pracoval. A že prý mají na půdě dochovaný deník. Domluvily jsme se, že mi ho přinese ukázat, avšak příliš velké naděje jsem do toho nevkládala. Jak se však říká, náhoda je blbec. Když jsem pak jméno Jan Novotný na štítku zápisníku porovnala s databází nasazených, údaje se shodovaly. Páni! A tak se začal psát již skoro zapomenutý příběh jednoho z nasazených, který byl do nacistické mašinérie nedobrovolně zapojen. Své postřehy a zážitky představující nejen strastiplné okamžiky, ale i radostné chvíle s přáteli, krásy norské přírody a setkání s místními obyvateli pečlivě zaznamenává. Pojďme se teď na část jeho „nuceného dobrodružství“ podívat z blízka v podobě několika úryvků z deníku.

27. listopadu 1942 se v průchozím táboře ve Štětíně Jan Novotný dozvídá, že bude poslán dál na sever, do Norska. Následovala příprava na odjezd a poté samotná cesta lodí, která je pečlivě zdokumentována.

Ke konci deníku popisuje Jan Novotný výlet na nedaleký ostrůvek, který podnikl se svými kamarády.

Z přiložených ukázek vyplývá, že cesta do vzdáleného Norska byla poměrně dosti náročná, v několika momentech šlo nuceným „cestujícím“ dokonce o život. Na druhé straně pak prvotní kontakt s místními obyvateli nejspíše představoval v naprosto cizí, Němci ovládané zemi, vcelku příjemné překvapení. Závěrečný úryvek popisující výlet do okolní přírody vlastně působí docela jako idylka, jako kdyby se vůbec nejednalo o životu nebezpečnou povinnost pro Říši. Zároveň tyto radostnější chvíle s přáteli zajisté představovaly možnost alespoň na chvíli uniknout od každodenní reality, která v drsném Norsku daleko od domova nebrala konce…

Spolupráce ze strany pozůstalých je v případě výzkumů podobného charakteru klíčová. Tímto tedy děkuji Markétě Frejlachové a jejím příbuzným za možnost poskytnutí deníku a souhlasu s jeho zveřejněním.

 

Gabriela Králová, studentka FFUK

Téma nuceného nasazení českých dělníků v Norsku zpracovávala studentka Gabriela Králová ve své bakalářské práci, kterou úspěšně obhájila během státní závěrečné zkoušky začátkem září.
Tematika českých "Noráků" je zasazena do širšího historického kontextu druhé světové války, práce podává komplexní obraz předválečného a nacisty okupovaného Norska a uvádí základní terminologii nucené práce a totálního nasazení. Dále se pak na základě archiválií, dostupných a nově objevených pramenů a zejména pak ego dokumentů snaží analyzovat životní a pracovní podmínky těchto nedobrovolně pracujících Čechů, na které je zaměřena pozornost především v závěrečné části.
Práce s názvem Češi totálně nasazení na nucené práce v okupovaném Norsku za druhé světové války je dostupná v digitálním repozitáři Univerzity Karlovy zde.
Vzhledem k velkému potenciálu dané problematiky bude autorka v tématu pokračovat ve své diplomové práci.

Koncem září jsme od příbuzných Jana Novotného obdrželi několik fotografií ze vzpomínkového alba, které si dotyčný nasazený založil po svém návratu do rodné vlasti. Snímky pocházejí z okolí Mosjøen, z oblasti Mo i Rana ve středu Norska. Toto místo bylo strategicky významné především z hlediska výstavby polární železnice Polarjernbanen, nicméně konkrétně Jan Novotný a jeho pracovní skupina byli posíláni na "šichtu" zejména do místních lesů a do přístavu. Album obsahuje jak společné fotografie, tak fotografie profilové jednotlivých kamarádů Jana Novotného a rovněž snímky okolní přírody. Tímto děkujeme rodině za zapůjčení těchto unikátních materiálů.

(Ze soukromého archivu příbuzných Jana Novotného)

 

 

Studentce Gabriele Králové bylo začátkem února umožněno se díky poskytnutému grantu v rámci programu Studentské vědecké činnosti (SVS) na Filozofické fakultě opět podívat do Norska. Tamní výzkumný pobyt sloužil k nashromáždění materiálů k vypracování bakalářské práce na téma nuceně nasazených českých dělníků v Norsku, neboli "našich" Noráků. Zprávu z této badatelské cesty zde zveřejňujeme.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone