Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Novinky

Čeští Noráci v bakalářské práci

29/09/2020

Téma nuceného nasazení českých dělníků v Norsku zpracovávala studentka Gabriela Králová ve své bakalářské práci, kterou úspěšně obhájila během státní závěrečné zkoušky začátkem září.
Tematika českých "Noráků" je zasazena do širšího historického kontextu druhé světové války, práce podává komplexní obraz předválečného a nacisty okupovaného Norska a uvádí základní terminologii nucené práce a totálního nasazení. Dále se pak na základě archiválií, dostupných a nově objevených pramenů a zejména pak ego dokumentů snaží analyzovat životní a pracovní podmínky těchto nedobrovolně pracujících Čechů, na které je zaměřena pozornost především v závěrečné části.
Práce s názvem Češi totálně nasazení na nucené práce v okupovaném Norsku za druhé světové války je dostupná v digitálním repozitáři Univerzity Karlovy zde.
Vzhledem k velkému potenciálu dané problematiky bude autorka v tématu pokračovat ve své diplomové práci.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone