Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Persons database

Jaroslav

Buchtík

Date of birth:

1920

Place of birth:

Boršice u Buchlovic

Deployment area:

Narvik

Deployment company:

Herman Schaefer jun.

Jaroslav Buchtík (*1920 ‒ † 2010)  se narodil  jako předposlední ze 13 - ti dětí, které se v rozmezí 20 let narodili obchodníkovi Janu Buchtíkovi a Ludmile Švédové v Boršicích u Buchlovic.  Rodiče mu umožnili rodiče vzdělání na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Pak mu určili cestu kněžského vzdělání na bohosloveckém semináři (jeho dvě sestry byly řádové sestry).

Do toho začala německá okupace a v listopadu 1942 povolání na pracovní úřad.  Jaroslav byl určen 250km za polární kruh do Harstadu – severně od Narviku ke stavební firmě Hermann Schaefer. Po osvobození Norska, do doby repatriace do vlasti na podzim 1945.

Po válce vystudoval stavební fakultu ČVUT a celý život pracoval v Hydroprojektu v Praze. Zde navrhoval  hlavní vodovodní řady, vodojemy a čerpací stanice pražského vodovodu. Zpracovával pražský vodárenský generel – výhled rozvoje Prahy a související spotřeby vody.  Byl jmenován hlavním projektantem vodovodu pro Prahu ze Želivky. Pro Pražské vodárny připravil publikaci  „Pražský vodovod“ - Dějiny zásobování Prahy vodou.

Byl manuálně zručný. Jeho koníčkem bylo fotografování, chata v Souticích u Zruče - kterou si postavil a rybaření. Během totálního nasazení  se naučil kouřit a až do své smrti byl silný kuřák.

Oženil se v červnu 1949 s Eddy Ptáčkovou se kterou měl dvě děti - Jaroslava *1952 (stavební inženýr) žije v Táboře a Marcelu *1954 (magistra farmacie) bytem v Praze.

Během pobytu v Norsku fotografoval a přivezl si jedinečné snímky z Narviku a okolí (viz odkaz níže). Spřátelil se s Norkou Ingrid Kristoffersen později provdanou Strøm.  Rodinu Strøm navštívil s manželkou v roce 1965. O jejich pobytu byla v té době i zmínka v místních novinách. Z této návštěvy si přivezl i tahací harmoniku, kterou si tam za války zakoupil a celých 20 let na něj u u rodiny Strøm čekala.  Jeho syn se pak na ni v dětství učil hrát.

Zdroje:

Norský národní archiv, Oslo.

Pozůstalost v držení rodiny J. Buchtíka, Tábor.

Buchtík, Jaroslav ml. Životopis mého otce Jaroslava Buchtíka, rukopis, červenec 2021.

Webové stránky Noraci.cz: „Narvik těsně po skončení války“ 7. 3. 2021: https://noraci.cz/narvik-tesne-po-skonceni-valky/

 

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1