Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Stories

Story of Jan Novotný

08/12/2019

We know the story of Mr. Novotný thanks to his travel diary which was recently recovered at his family. He was born in 1923 at Nový Kostelec at the town Tábor. He was selected to be forcibly displaced by the Protectorate authorities in July 1942. His journey started to a labour camp in Berlin.

On Friday November 27th I was informed that on Monday we would go to Norway. Our moods went all down.

Mr. Novotný arrived in a group of Czech young men to Mid-Norway to Trondheim where he assisted in the kitchen at the labour camp and at the harbour as a worker.

Christmas Eve 1942:

„ At 6 o‘ clock in the evening we went everybody to the decorated canteen and there we were all served a nice supper and instead of tea we got wine and cakes. Afterwards we sang Christmas carols and the camp warden,  cook and others gave speeches.  At 9 we had to go back to our room  and there we sang our national anthem. Then Jarda P. gave a short but

Příběh pana Novotného známe díky jeho cestovnímu deníku, který byl dohledán u jeho příbuzných teprve nedávno. Narodil se v roce v roce 1923 v Novém Kostelci u Tábora. Protektorátními úřady byl povolán do totálního nasazení v červenci roku 1942. Jeho cesta vedla do pracovního tábora v Berlíně.

"V pátek 27.11. jsem se dozvěděl, že pojedem v pondělí pryč do Norska. To už bylo po vší náladě."

Pan Novotný se dostal se skupinou českých mladíků do středního Norska, do města Trondheim, kde pracoval jako pomocný kuchař v pracovním lágru a v přístavu jako pomocný dělník.

Štědrý večer 1942 "V 6 hodin jsme šli všichni do vyzdobené kantíny a tam jsme měli prímovou společnou večeři a pak místo čaje bylo víno a zákusky. To bylo dost, přitom jsme zazpívali vánoční písně a lágrfíra měl různé řeči a to kuchař a naší vedoucí. V 9 hod jsme se vrátili na cimry a pak jsme se všichni sešli a zazpívali naší národní hymnu, a pak měl Jarda P. krátkou ale pěknou řeč, po ní jsme drželi dvě minuty ticha pro ty co bojují pro naše dobro."

 

 

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1