Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Nyheter

Brev til etterkommere - forespørsel om materiale fra tvangsarbeid i Norge

30/04/2021

I løpet av april 2021 sendte vi omtrent 180 brev til etterkommerne til de som ble utplassert i Norge. Vi spør dem om vi kunne se på familiegodsene og se på fotografier og materiale fra Norge, som mange fremdeles holder hjemme etter faren eller bestefaren.

Vi skriver til adressene vi fant i arkivene til de Midlertidige sekretariatene til Noráci i Havlíčkův Brod, og også til adressene som er registrert i dagbøkene og minnesmerkene. Det er klart for oss at mange av dem ikke lenger er gyldige, men vi tror at noen av etterkommerne fortsatt bor på samme adresse som faren eller bestefaren gjorde før. Vi fokuserer spesielt på aldersgruppen som bruker tradisjonelle kommunikasjonsformer.

Vi sendte ut femti brev i midten av april. Vi fikk svar fra tolv slektninger, mens tjue brev returnerte til Karlsuniversitetet. De neste ukene sendte vi ut ytterligere hundre brev. Vi sender den siste delen av brevene i begynnelsen av mai.

Vi vil snart ta med eksempler på materiale som kommer til oss.

Takk til alle familiene som kontaktet oss via telefon eller e-post.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone