Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Nyheter

I fotsporene til tvangsarbeidere i Trondheim

23/09/2021

Siden midten av september 2021 har det tsjekkiske teamet vært på tur i Trondheim, Norge. Sammen med sine norske kolleger dro de ut for å finne stedene der tsjekkerne ble tvunget til å bo og arbeide.

Under krigen ble Trondheim arbeidsleir brukt til å huse opptil 5000 utenlandske arbeidere fra okkuperte europeiske land. Det lå i nærheten av byen i distriktet Strinda. Leiren hadde samme navn og var delt inn i 12 mindre brakkeleirer. Over tusen fem hundre tsjekkiske arbeidere gikk gjennom dette stedet (spesielt transittleir nr. 12, den såkalte Durchgangslager).

I dag er Strinda en av bydistriktene i Trondheim og heter Strindheim. Det er praktisk talt ingen synlige tegn på arbeidsleiren i dag. Bare boliger til tyske soldater har blitt bevart. Området har blitt fullstendig omgjort til et boligområde de siste tiårene.

Vi ble ledsaget til stedet for den tidligere Strindaleiren av norske kolleger, historikere Hans Otto Frøland og Gunnar D. Hatlehol fra NTNU.

Flere hundre tsjekkere jobbet i Trondheim havn på byggingen av ubåtbunkeren Dora I. og Dora II. Det mest fysisk krevende arbeidet foregikk på utgravningen av ubåtbunnen, hvor arbeiderne ble senket i en jernkasse under havnivået. Ubåtbase Dora I. sto ferdig i midten av 1943, og fortsatte deretter på base Dora II. som imidlertid forble uferdig. De monumentale basene, som hadde betongvegger opptil 3,5 m brede, tjente den norske marinen etter krigen. Det ble gjort forsøk på å fjerne den, men rivingsarbeidet var ikke vellykket for den uknuselige armerte betongkonstruksjonen. En del av Dora I. ble solgt til private operatører på 1960 -tallet, og en del brukes som by- og distriktsarkiv.

Den ytre delen av den tidligere bunkeren er tilgjengelig for besøkende. I nær fremtid er det planer om å bygge om deler av denne havnen til en moderne teknologisk-industriområde. Det pågår for tiden diskusjoner mellom byens tjenestemenn og utviklere om hvordan nettstedets krigshistorie skal bevares.

For de fleste i Trondheim er den tidligere tyske basen i Dora assosiert med en rekke myter. Det sies at kroppene til krigsfanger er begravd i fundamentene.

 

Vendula. V. Hingarová

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone