Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nyheter

Krigsgrav til en tsjekkisk tvangsarbeider ble funnet i Trondheim

24/09/2021

Siden tsjekkerne dro fra Norge sommeren 1945, har graven til Bohuslav Frk fra Jihlava sannsynligvis blitt helt glemt. Graven ligger på den tyske militære kirkegården på Havstein i Trondheim. Krigskirkegården ble grunnlagt i 1943 og ble et hvilested for flere tusen personer - for det meste tyske Wehrmacht-soldater. Sivile tyske arbeidere, og sannsynligvis også utenlandske arbeidere i Organisation Todt, ble også gravlagt her. Etter krigen har kirkegården blitt vedlikeholdt av lokale myndigheter og tyske foreninger. Restene av tyske soldater fra mange steder i Trøndelag ble også flyttet hit.

Den tyske kirkegården ligger i kort avstand fra den protestantiske kirken Havstein kirke og er omgitt av en sivil kirkegård.

Fra dagbokoppføringer og fotografier til tsjekkiske tvangsarbeidere, som nylig ble gitt oss av etterkommere til Noráci, har det blitt bevart informasjon om flere avdøde tsjekkere som ble gravlagt i Trondheim. Vi kjenner navnene og datoen på begravelsen, og vi vet at de stort sett døde som følge av arbeidsulykker. Arbeidskortene til de døde arbeidere ligger på Riksarkivet i Oslo.

På bilder fra Bohuslav Frk begravelse, ser vi trekors og hvite steiner som grenser til gravene. Krigskirkegårdens nåværende utseende tilsvarer imidlertid ikke dette. Dette var også grunnen til at vi lette andre steder også. På et stort område på den tyske kirkegården er det steinheller plassert i gresset. Det er hundrevis av dem, og de inneholder navnene på to begravde. Mange inskripsjoner har blitt ødelagt gjennom tida.

Gravplaten til en tsjekkisk arbeider ble oppdaget på et sted der gravsteinene fremdeles er lesbare. På gravplaten står det OT.-m. Bohusslaus Frk 17. 8. 1921 - 9. 1. 1944.

Han ble født 1921 og for en måned siden var det hundre år siden han ble født.

Vi vil gjerne publisere et bilde av graven her, da og i dag.

Takk til familiene som ga oss materiale fra sine slektninger i Norge. Takket være dem var vi i stand til å finne graven til Bohuslav Frk i Trondeim etter mange tiår.

Vi vil også hedre hans minne, i det minste symbolsk.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone