Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Nyheter

Møte med arrangøren av "nordmøtet"

31. 10. 2020

I september 2019 møtte forskerne Herr Švec fra Havlíčkův Brod som organiserte møter med tsjekkoslovakere - Noráci - etter 1989. Det siste møtet fant sted i 2005. På møtet delta de som ble sendt til Norge under krigen og deres familiemedlemmer. Herr Švec oppbevarer fremdeles en rekke dokumentasjonsmaterialer fra møter, periodefotografier og skrevne minner i sin personlige arkiv.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone