Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nyheter

Noráci i bacheloroppgaven i Praha

29/09/2020

Temaet tsjekkiske tvangsarbeidere i Norge ble utdypet av studenten Gabriela Králová ved Karlsuniversitet i hennes bacheloroppgave, som hun forsvarte under den endelige statseksamen i begynnelsen av september 2020. Oppgaven er skrevet på tsjekkisk. Bacheloroppgaven setter tsjekkiske "Noraci" inn i en bredere historisk kontekst knyttet til den andre verdenskrig. Arbeidet hennes gir et omfattende bilde av førkrigstiden og det tyskokkuperte Norge og diskuterer grunnleggende begreper som som tvangsarbeid og Totaleinsatz. På grunnlag av arkiver, tilgjengelige og nylig oppdagede kilder og spesielt personlige beretninger, undersøker Gabriela de ufrivillige tsjekkiske arbeidernes leve- og arbeidsforhold. Bacheloroppgaven, som har tittelen Češi totálně nasazení na nucené práce v okupovaném Norsku za druhé světové války, vil  være tilgjengelig i det digitale arkivet til Karlsuniversitetet i Praha. På grunn av dets store potensiale har Gabriela bestemt seg for å arbeide videre med dette temaet i sin masteravhandling.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone