Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Nyheter

Noráci i bacheloroppgaven

29. 9. 2020

Temaet av tsjekkiske tvangsarbeidere i Norge ble utdypet av studenten Gabriela Králová i bacheloroppgaven, som hun med suksess forsvarte under den endelige statseksamen i begynnelsen av september.
Tsjekkiske "nordmenn" er satt i den bredere historiske konteksten av den andre verdenskrig, arbeidet gir et omfattende bilde av førkrigstiden og det nazi-okkuperte Norge og presenterer den grunnleggende terminologien om tvangsarbeid og totaleinsatz. Videre prøver den på grunnlag av arkiver, tilgjengelige og nylig oppdagede kilder og spesielt egodokumenter å analysere leve- og arbeidsforholdene til disse ufrivillig fungerende tsjekkere, som studenten fokuserer mest på hovedsakelig i den siste delen.
Arbeidet (Češi totálně nasazení na nucené práce v okupovaném Norsku za druhé světové války) vil snart være tilgjengelig i det digitale arkivet til Karlsuniversitetet.
På grunn av det store potensialet vil forfatteren fortsette med dette temaet i avhandlingen.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone