Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Nyheter

Tsjekkere i Trondheim

01/12/2020

Ved årsskiftet 1942 og 1943 passerte over 1300 utplasserte tsjekkere gjennom Trondheim i Midt-Norge. En del av dem ble værende i Strindaleir i flere uker og gikk lenger nord, forbi polarsirkelen.

En tredjedel av tsjekkiske arbeidere, dvs. rundt 300 mann, ble tilsatt å jobbe i Trondheim. De jobbet på byggeplasser i havnen. Dette var også tilfellet med tsjekkerne som ble tildelt selskapet Poprah som var involvert i byggingen av ubåtsbasen. Den største gjenstanden til basen ble bunkeren Dora I. Armert betongdokk, som kunne gi ly for opptil seksten ubåter.

Vi har mest informasjon om en gruppe tsjekkere som jobbet for det tyske selskapet Georg Wendell. Det utførte elektriske installasjoner og sørget for sveisearbeid for andre konstruksjoner. I tillegg til den tyske sjefen jobbet i dette selskapet 22 tsjekkere og flere russiske krigsfanger. Fra dokumentene og fotografiene som er gitt oss av de fire familiene til etterkommere, som vi takker, kan vi godt rekonstruere deres liv der.

Tsjekkerne jobbet en ti timers skift her og bodde i en arbeidsleir der de også spiste. De fikk bevege seg fritt rundt i byen etter jobb. Livet i Trondheim tilbød unge arbeidere mange andre sosiale og kulturelle aktiviteter, noe som fratok dem som ble tildelt arbeid utenfor byen. Tsjekkerne opprettet kontakter og bekjente med lokale nordmenn og jenter, gikk på kino og kunne av og til kjøpe mat og småting fra lønnen deres i byen. De organiserte også sine egne fester.

Den største faren de opplevde var sannsynligvis bombingen av byen, der også flere arbeidere døde.

Flere ganger i året ble de sendt på flere ukentlige montasjer til de omkringliggende havnene, der de også bodde i leirer.

Noen av arbeiderne ble trukket fra Trondheim til Tredje rike høsten 1944, de fleste av dem satt ut til slutten av krigen i byen. Den tsjekkiske gruppen fra Wendell dro til Oslo umiddelbart etter frigjøringen. Her ventet de ikke på en felles retur til Tsjekkoslovakia, som ble organisert av tsjekkoslovakisk hjemreisetjenestemenn, men sluttet seg til den sovjetiske hjemtransporten alene. Etter to måneder med tøff reise gjennom Russland, vendte de hjem. Da de kom tilbake, korresponderte mange med norske venner.

Bilder og dokumenter kommer fra boet til J. Lébl, J. Pták, J. Řehoř og andre.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone