Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Nyheter

Vi jobber på boka om Noráci. Har vi fått alt materialet?

11/11/2021

I sommerferien jobber vi med en bok om «Noráci» som heter Sendt til Norden. Tsjekkere på tvangsarbeid i Norge under andre verdenskrig, som kommer ut høsten 2021. På over 200 sider beskriver vi i ni kapitler historien om tvangsutplassering i Norge – fra innakalling, venting i tyske transittleire, til en tur over havet og utplassering i bedrifter. Videre arbeidsforhold, deserteringer på ferie og rømninger til Sverige, og etterkrigstidens hjemreiser. Vi nevner også sameksistensen med den norske befolkningen og kontakten med andre fremmedarbeidere eller sovjetiske fanger. I tillegg minnes Noráci deres opphold i Norge etter krigen og arrangerte fellesmøter. Teksten er ledsaget av ulike fotografier og materiale.

Forfatterparet dr. Vendula V. Hingarová og dr. Zdenko Maršálek jobber på teksten til publikasjonen.

Uten materiale og informasjon fra etterkommerne til Noráci, ville boken imidlertid ikke blitt til i en slik grad. For hvert bilde og informasjon vi finner i e-post, dagbøker og periodekorrespondanse, innser vi hvor eksepsjonelt samarbeidet vårt med etterkommerne er. Takk igjen for hjelpen og for at dere har tatt vare på materialet!

En oppfordring til de som fortsatt leter etter materiale: kontakt oss så snart som mulig.

I september leverer vi manuskriptet til Pavel Mervart Publishing House (Červený Kostelec), som skal forberede utgivelsen for publisering.

Hvis alt går etter planen, vil vi introdusere publikasjonen i november 2021.

 

Vi rådfører oss med våre norske kolleger fra Universitetet i Trondheim om informasjonen i den kommende boken og utvalget av bilder. På grunn av pandemisituasjonen er mulighetene for internasjonalt samarbeid begrenset, så vi prøver å erstatte det med online videokonferanser. Her er et bilde fra vårt siste før-feriemøte.

 

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone