Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Nyheter

Vi jobber på boka om Noráci. Har vi fått alt materialet?

11/11/2021

I sommerferien jobber vi med en bok om «Noráci» som heter Sendt til Norden. Tsjekkere på tvangsarbeid i Norge under andre verdenskrig, som kommer ut vår 2022. På over 200 sider beskriver vi i ni kapitler historien om tvangsutplassering i Norge – fra innakalling, venting i tyske transittleire, til en reise over havet og tildeling i tyske byggebedrifter. Videre beskriver boka arbeidsforhold, deserteringer på ferie og rømninger til Sverige, og etterkrigstidens hjemreiser. Den nevner også samvær med den norske befolkningen og  andre utlandskearbeidere og sovjetiske fanger. I tillegg beskriver boka tsjekkernesi deres forhold til Norge etter krigen og hvordan de arrangerte fellesmøter. Teksten er ledsaget av ulike fotografier og materiale.

Forfattere til boka er dr. Vendula V. Hingarová og dr. Zdenko Maršálek.

Uten materiale og informasjon fra tsjekkiske etterkommerne, ville boken imidlertid ikke blitt til i en slik omfang.

En oppfordring til de som fortsatt har krigsmateriale fra Norge hjeme: ta kontakt med oss.

 

Vi samarbeider ang. boka ogsa med våre norske kolleger fra NTNU  i Trondheim. På grunn av nedlukningene er mulighetene for internasjonalt samarbeid begrenset, så vi  erstatter det med  nettmøter. Her er et bilde fra vårt siste før-sommerferie møte.

 

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone