Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Databáze nuceně nasazených Čechů v Norsku  

Miroslav

Brzobohatý

Datum narození:

1922

Místo narození:

Radotín – Praha

Oblast nasazení:

Trondheim

Firma nasazení:

Paproth - Sager und Waerner - Georg Wendel

Pracovní karta je uložena v Národním archivu v Oslo / © National Archives of Norway, Oslo

Miroslav Brzobohatý (*1922 ‒ † nezjištěno) se narodil v roce 1922 v Radotíně u Prahy. Vyučil se chemigrafem a pracoval do podzimu 1942 v novinách Politika. V listopadu 1942 byl nasazen na práce do Říše s místem určení v Norsku. Od prosince 1942 do března 1943 pracoval v Trondheimu u firmy Paproth na stavbě ponorkového doku Dora I. Z náročné práce v kesonu se mu poškodil sluch. Poté byl přemístěn k firmě Sager und Waerner a pracoval v pracovním táboře Strinda. Během pobytu v Norsku byl dvakrát na dovolené v červenci 1943 a 1944. Pro opětovný nenávrat na práce do Norska byl vyslýchán Kriminální policií v Praze a krátce vězněn v Bartolomějské ulici v Praze. Cestou do Norska strávil ještě 3 měsíce v káznici v Žitavě. Poté byl navrácen ke stejnému zaměstnavateli v Trondheimu. V září 1944 byl přemístěn k firmě Georg Wendel, která si ho pak přemístila na práce do Německa. Zde zůstal až do kapitulace. Do vlasti se vrátil v květnu 1945.

Nastoupil do tiskárny novin jako leptař a chemigraf. Krátce pak pracoval v Jáchymovských dolech jako referent, od 50. let pak opět jako tiskař v různých tiskárnách.

V 90. letech byl členem Svazu nuceně nasazených.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1