Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Databáze osob

Petr

Kordina

Datum narození:

1902

Místo narození:

Olešnice – Trhové Svíny

Oblast nasazení:

Nordreisa

Firma nasazení:

Fritz Schuppert

Pracovní karta je uložena v Národním archivu v Oslo / © National Archives of Norway, Oslo

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone