Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Databáze nuceně nasazených Čechů v Norsku  

Jan

Kuta

Datum narození:

1922

Místo narození:

Malenice – Strakonice

Oblast nasazení:

Mo i Rana

Firma nasazení:

Arge Nordmark

Pracovní karta je uložena v Národním archivu v Oslo / © National Archives of Norway, Oslo

Jan Kuta (*1922 ‒ † 1986) se narodil dne 11. 2. 1922 v Malenicích. Měl tři sourozence. Absolvoval obchodní školu ve Volyni, poté pracoval jako kancelářský úředník na správě panství a lesů Lčovice, a to až do r.1941. Na práce do Říše byl povolán na prosinci 1942 a byl umístěn ve středním Norsku u firmy Arge Nordmark. Ta budovala v okolí Bodo obrovské bunkry.

V ledn 1944 opustil pracoviště a vydal se tajně domů. Podařilo se mu dostat po strastiplné cestě do Čech, kde se pohyboval  pěšky. Na podzim ho však policie zatkla a byl vězněn.

Po návratu domů začal pracovat jako úředník OD Jednota Vimperk, kde pracoval celý život až do odchodu do důchodu.

V roce 1949 se oženil s Marii Nárovcovou ze Lčovic a vychovali spolu čtyři děti Jana, Milana, Františka a Miladu.

Zemřel po delší nemoci v roce 1986.

......

Během pobytu v Norsku si psal deník, který si pročítávali jeho děti. Rodině vyprávěl, že stříhal a holil české kamarády. Získal tam kožešinu ze stříbrné lišky, kterou tam zanechal snad někde zakopanou.

....

Zdroje:

Norský národní archiv, Oslo.

Pozůstalost v držení rodiny, Malenice.

Milada Charvátová, E-mailová komunikace, únor 2022.

 

 

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1