Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Databáze nuceně nasazených Čechů v Norsku  

Václav

Štěpán

Datum narození:

1919

Místo narození:

Petrovice – Humpolec

Oblast nasazení:

Mo i Rana

Firma nasazení:

Arge Nordmark

Pracovní karta je uložena v Národním archivu v Oslo / © National Archives of Norway, Oslo

Václav Štěpán (*1919 ‒ † 1984) se narodil jako jeden z pěti dětí v Petrovicích u Humpolce. Později se rodina přestěhovala do Humpolce, kde vychodil Základní školu vychodil v Humpolci, kam se rodina přestěhovala. Poté se se vyučil zahradníkem u svého strýce v Pardubicích. Na podzim 1942 byl odveden pracovním úřadem na práci do Říše. Ve sběrném táboře v Berlíně se dozvěděl přiřazení do středního Norska do oblasti Mo i Rana. V prosinci 1942 již pracoval u německé firmy Arge Nordmark, která stavěla obranné bunkry. V Norsku zůstal až do kapitulace, kdy byl v létě repatriován  letecky z Osla do Bruselu, a poté pozemní cestou přes Belgii, Francii a Německo do Československa.

Po válce nastoupil jako dělník v textilní továrně v Humpolci. V roce 1947 se oženil s Růženou Cvrčkovou z Hněvkovic u Humpolce. V 50. letech si našel práci v humpoleckých strojírnách, kde zůstal až do odchodu do důchodu. Zemřel 23. 8. 1984. Jeho potomci žijí v Humpolci.

.

 

Zdroje:

Norský národní archiv,  fond: Německý archiv, Organizace Todt, Oslo.

Norský národní archiv, fond: Allied Expeditionary Force.

Pozůstalost v držení rodiny, Humpolec.

Martina a Zdena Hoškovi, E-mailová komunikace, únor 2022.

 

 

 

Jeho potomci dosud uchovávají fotografie a několik památek na pobyt v Norsku. Podle jeho dcery o válečných zkušenosti doma nerad mluvil.

 

Registrační karta z kartotéky Spojeneckých expedičních sil v Norsku (uložena v Národním archivu v Oslo).

 

Archiv rodiny Václava Štěpána, Humpolec.

 

 

 

 

 

 

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1