Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Novinky

Písemnosti Dočasného sekretariátu Noráků předány k výzkumu

07/04/2021

V březnu 2021 – poslední den před uzavřením okresů – předala paní Švecová v Havlíčkově Brodě našemu týmu písemnosti Dočasného sekretariátu Noráků, které schraňovala v pozůstalosti po svém manželovi. Pan Ivan Švec, ač sám o generaci mladší, organizoval v letech 1995–2005 srazy bývalých pracovníků, nuceně nasazených v Norsku. Vedl podrobný archiv veškeré korespondence s Noráky a materiálů z organizace srazů. V roce 2019 jsme se s panem Švecem ještě stihli dvakrát vidět (viz zpráva). Na podzim téhož roku však pan Švec zemřel. Jeho písemnosti doputovaly na Univerzitu Karlovu, děkujeme paní Švecové za jejich předání!

 

Písemnosti zahrnují celkem čtyři šanony korespondence a jednu krabici dalších materiálů.

Jedná se o tyto materiály:

  • korespondence s účastníky srazů
  • vzpomínky nasazených a dobové fotografie (asi 30 ks)
  • novinové články z místního tisku o nasazených v Norsku a o srazech Noráků
  • diplomy a propagační materiály ke srazům
  • podklady k vyúčtování výdajů
  • agenda k organizaci srazů
  • korespondence s institucemi: Velvyslanectví Norského království, Svaz nuceně nasazených, informace k žádostem o odškodnění
  • fotodokumentace srazů a setkání
  • seznamy účastníků srazů, včetně zemřelých kamarádů

 

Po prostudování předáme tyto písemnosti do Národního archivu v Praze.

 

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1