Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Repatriace

Repatriace čs. příslušníků z Norska

Před koncem války vyčlenila čs. exilová vláda v Londýně několik vojenských styčných důstojníků,  kteří byli zodpovědní za repatriaci československých příslušníků v Norsku. Na repatriační akci v Norsku se podíleli kromě vojenských styčných důstojníků československé zahraniční armády v Británii a rovněž i repatriační důstojníci, které vyslalo Ministerstvo ochrany práce a sociální péče po válce z Prahy. Na repatriační akci se ve svém počátku angažoval i čsl.vojenský ataché ve Stockholmu, i pplk. Čáslavka, který přinesl první hlášení o čs. občanech v Norsku.

Repatriační přidělenci po svém příjezdu do Norska museli zmapovat přítomnost československých příslušníků v Norsku, kteří byli internovaní v různých cizineckých táborech po celém území Norska. Zajistili nejdříve jejich přesun z několika sběrných táborů a postupně zajišťovali jejich transport  do Československa. Kromě  repatriace nuceně nasazených (cca 800 osob) se zabývali složitou agendou udělování, resp. neudělování repatriačních víz pro bývalé vojáky Wehrmachtu s československým občanstvím (ponejvíce německé národnosti ze Sudet a ze Slezska). Jejich počet v Norsku dosahoval 13.500 osob a jednalo se tak o nejvyšší počet čsl. příslušníků ve Wehrmachtu mimo Německo. Repatriační důstojníci rozhodovali o repatriaci do vlasti nebo o odsunu do internačních táborů v Německu. Do Československa byli repatriováni i krajané, kteří se do Norska dostali před válkou a také norské manželky a potomci čsl. příslušníků. Jejich počet nebyl významný.

Nuceně nasazení českoslovenští dělníci dostali status tzv. zavlečených osob (displaced person DP). Většinou zůstávali ve stejných pracovních kolektivech. Byli soustředěni do československých sběrných táborů (Tsjekkoslovakisk samlings leir) v oblasti svého působení.  V severním Norsku to byly tyto sběrné tábory: Moen, Narvik, Bjørnbås (pr. Drag),....., dále pak ve středním Norsku to byl Trondheim, a v Oslo pak bývalé škole Bjølsen


V červnu a červenci, kdy se v Oslo soustředili Čechoslováci z Osla, jeho blízkého okolí a také z Trondheimu, byla část Čechoslováků přepravena z Osla  letecky do Bruselu. Na jejich místo v Oslo pak dojeli  Čechoslováci ze severního Norska, kteří v průběhu léta byli dopraveni norským Červeným křížem do Trondheimu a posléze do Oslo. V Oslo byli ubytovaní ve sběrném táboře Bjølsen skole a před místními úřady a Spojenci je zastupoval Národní výbor československého sběrného tábora v Oslo. Ten tvořil 12 osob: vedle předsedy, soudní sbor a zástupců 6 skupin (z Bodø, Drag, Narviku, Moen, Harstadu a Mosjøen).

Repatriační důstojníci od repatriantů vybírali před odjezdem jejich finanční hotovost, pokud nějakou měli, a ta byla uložena na čsl. vyslanectví v Oslo. Po válce bylo zakázáno vyvážet norskou měnu do ciziny.  V průběhu roku 1946 pak vyplácelo Ministerstvo práce v Praze repatriantům peníze  v českých korunách. Agenda remitencí z Norska je zdokumentována ve fondu NAČR, MOPSP - repatriace.

Repatriací v Norsku byli pověřeni tito čsl. vojáci:

škpt. Vojtěch Bubílek (hlavní čs. styčný důstojník v Norsku, vyslán Čsl. vojenskou misí v Anglii), od května 1945 do  23.8. 1945

kpt. Jan Fajkus (čs. styčný důstojník v Norsku, vyslán Čsl. vojenskou misí v Anglii), od května 1945 do listopadu 1945

kpt. Arnošt Stein (čsl. repatriační důstojník v Norsku, vyslán Min. sociální péče), od května 1945 do konce října 1945

kpt. ing. Václav Kostroun (čs. repatriační důstojník, vyslán Min. sociální péče), od května 1945 do konce října 1945

kpt. ing. Štěpán Melzer (čs. styčný důstojník, vyslán Čsl. vojenskou misí v Anglii) do 11.  prosince 1945

Npr. let. Josef Hnátek (čs. styčný důstojník, vyslán Čsl. vojenskou misí v Anglii) do konce října 1945

kapt. František Gluckner (čs. repatriační důstojník, vyslán Min. sociální péče) do konce října 1945

nadpor. pech. Plaček (armádní důstojník, vyslán v srpnu 1945 z britské okupační oblasti v Německu),  do pol. října 1945Transporty čs. příslušníků z Norska

Během července a srpna byli repatriování hlavně Čechoslováci nasazení na nucené práce v Norsku, na podzim pak byli repatriováni býv. vojáci Wehrmachtu pocházející z Československa. Repatriace se týkala i desítky Norek, které si vzali během války či po ní Čechy za manžely.


REPATRIACE NUCENĚ NASAZENÝCH  (Displaced person)
1) sovětská svépomocná repatriace
transport s pomocí sovětské vojenské mise si  vyjednali sami nasazení (pracovníci  firmy Wendel v Trondeimu) , 14 nasazených z Trondheimu.
- zpráva z cesty je podrobně popsána jedním repatriantem

2) letecká repatriace (280 osob)
5. 7. 1945 letecky Oslo-France, 44 Čechoslováků (1.skupina)
6. 7. 1945 letecky Oslo-Brusel, 22 osob
7. 7. 1945 letecky Oslo-Brusel, 17 osob
8. 7. 1945 letecky Oslo-Brusel, 36 osob
9. 7. 1945 letecky Oslo-Brusel, 48 osob
10. 7. 1945 letecky Oslo-Brusel, 24 osob
další transporty následovaly denně


27.7. 1945 letecky Oslo-Brusel (kanadskou armádou), 5.8. přeprava autokary z Bruselu do Plzně (cesta trvala 3 dny). Do vlasti se dostali 8.8. 1945 (Kliment Jiři)


3) hromadný transport lodí z Oslo do Brém

transport 26.8. z Osla, vedoucí transportu Miroslav Dudík.
transport 27.8,  lodí SPREE - Oslo-Bremenhafen (Fr. Fára, Mac Jos., Halásek - trasport z Narvik a Moen)

návrat do vlasti 1-3. 9. 1945

4) jednotlivci
jednalo se o tlumočníky a spolupracovníky repatriačních důstojníků, kteří pomáhali s prověřením národnosti vojáků Wehrmachtu hlásící se k československému občanství
Jedním z nich byl Josef Plášek (student teologie a budoucí katolický kněz), který se vrátil do vlasti až s posledním transportem ze 3. 12. 1945 německou lodí Undine z Osla do Hamburku, spolu s repatriovanými 33 býv. vojáky Wehrmachtu.
Zdroje:

"Čechosloslováci v Dánsku, Norsku a Švédsku", Služba repatriantům, Zprávy repatriačního odboru ministerstva práce a sociální péče všem vracejícím se do vlasti, č. 26, 26.7. 1945  REPATRIACE 0 (stejný jako 1)

"Čechosloslováci v Dánsku, Norsku a Švédsku", Služba repatriantům, Zprávy repatriačního odboru ministerstva práce a sociální péče všem vracejícím se do vlasti, č. 27,  28.7. 1945 SEZNAM 210 JMEN  (116 OT mani, 93 jmen mimo OT - 8 žen, 4 děti) REPATRIACE 1 /a

"Čechosloslováci v Trondheimu", Služba repatriantům, Zprávy repatriačního odboru ministerstva práce a sociální péče všem vracejícím se do vlasti, č. 22, 14.7. 1945 SEZNAM 107 JMEN (83 OT mani, 24 jmen mimo Ot, 1 žena )  (nová jména: 22 a 13: 35 jmen) REPATRIACE 2/b

"Čechosloslovenští příslušníci v Norsku", Služba repatriantům, Zprávy repatriačního odboru ministerstva práce a sociální péče všem vracejícím se do vlasti, č. 35, 18.8. 1945  (nová jména: 11 a 13: 24 dalších jmen) REPATRIACE 3/c

"Repatrianti z Norska", Služba repatriantům, Zprávy repatriačního odboru ministerstva práce a sociální péče všem vracejícím se do vlasti, č. 36, 21.8. 1945 REPATRIACE 4/d (227 JMEN)
Narvik: 96 osob (76 OT,  mimo OT: 20)   značka: d
Mo i Rana:  68 osob (49 OT, mimo OT: 19) značka: dd
Mosjoen: 63 osob (57 OT, 6 mimo OT) značka: ddd

"Naši příslušníci v Norsku. Skupina z Dragu", Služba repatriantům, Zprávy repatriačního odboru ministerstva práce a sociální péče všem vracejícím se do vlasti, č. 40, 30.8. 1945 SEZNAM xx JMEN (83 OT mani, xx jmen mimo Ot, xx žena ) REPATRIACE 4 (nová jména: cc a cc : cc jmen) REPATRIACE 5/e
Drag: 204 osob (115 OT, mimo OT: 89)
 

"Naši příslušníci v Norsku. Skupina Moen i Maalselv, Skupina z Narviku, Skupina z Hattfeldallu", Služba repatriantům, Zprávy repatriačního odboru ministerstva práce a sociální péče všem vracejícím se do vlasti, č. 41, 1.9. 1945 SEZNAM xx JMEN (83 OT mani, xx jmen mimo Ot, xx žena ) REPATRIACE 5 (nová jména: cc a cc : cc jmen) REPATRIACE 6
Moen i Maalselv ) značka: f
Narviku ) značka: ff (většina jemn již v d)
Hattfeldallu ) značka: fff (většina jmen již z Mosjoen ddd)


"Naši příslušníci v Norsku. Skupina Bodø", Služba repatriantům, Zprávy repatriačního odboru ministerstva práce a sociální péče všem vracejícím se do vlasti, č. 42,4.9. 1945 SEZNAM xx JMEN (83 OT mani, xx jmen mimo Ot, xx žena ) REPATRIACE 5 (nová jména: cc a cc : cc jmen) REPATRIACE 7 /) značka: g

"Transport Čechoslováků z Belgie a Norska", Služba repatriantům, Zprávy repatriačního odboru ministerstva práce a sociální péče všem vracejícím se do vlasti, č. 61, 20.10. 1945 SEZNAM xx JMEN (83 OT mani, xx jmen mimo Ot, xx žena ) REPATRIACE 5 (nová jména: cc a cc : cc jmen) REPATRIACE 8

"Transport Čechoslováků z Belgie a Norska", Služba repatriantům, Zprávy repatriačního odboru ministerstva práce a sociální péče všem vracejícím se do vlasti, č. 62, 23.10. 1945, s.3.  SEZNAM xx JMEN (83 OT mani, xx jmen mimo Ot, xx žena ) REPATRIACE 5 (nová jména: cc a cc : cc jmen) REPATRIACE 9
 

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone