Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Výukový materiál dějin Skandinávie


Říjen 1941
„Pevnost Norsko“

Mapa táborů nuceně nasazených.

zdroj: totalkrig.no

 • pro Hitlera bylo norské pobřeží tzv. „Schicksaslzone“ neboli „osudové území“
  • měl obavy ze spojenecké blokády a následné invaze
 • plán vybudovat obranný systém podél pobřeží Norska jako součást Atlantického valu (od Pyrenejí
  až po Murmansk)
  • jakožto „Pevnost Norsko“
 • vybudování Severní a Polární železnice pro bezpečnější přesun komodit
 • na stavbu železnic, cest, letišť a další infrastruktury byli nasazeni váleční zajatci
  • Organizace Todt (OT) zajišťovala zahraniční dělníky pro stavební práce
  • na stavbách pracovalo na 130 000 válečných zajatců, nuceně nasazených a dalších vězňů (nejvíce
   cca 90 000 ze Sovětského svazu)
  • z toho 30 000 nuceně nasazených civilních pracovníků z okupovaných zemí
   • více než 1 300 Čechů
  • drsné klimatické podmínky, podvýživa, nedostatečné vybavení a hrubé zacházení vedly k vysoké úmrtnosti zvláště pak mezi válečnými zajatci

Nuceně nasazení Češi

Češi v Norsku.

zdroj: soukromý archiv Jana Novotného

 • na podzim roku 1942 byly povolány ročníky 1921 a 1922
  • muži byli odvedeni nejdříve do Německa
  • ti  fyzicky zdatnější byli přiděleni na práce do Norska
 • Češi byli dopraveni ze štětínského přístavu lodí do Osla, poté vlakem do Trondheimu
  • v Trondheimu byli přiděleni k různým firmám, část pak byla poslána na práce za Polární kruh
  • pracovní podmínky byly těžké, Češi navíc pracovali v drsném klimatu bez dostatečné a kvalitní stravy
 • několik desítek jich uteklo z Norska do Švédska
 • po válce byli repatriováni do Čech
 • po návratu do Československa pořádali setkání, tzv. „srazy Noráků“

test

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1