Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Výukový materiál dějin Skandinávie


Únor 1943
Boj o těžkou vodu

Továrna Norsk Hydro.

zdroj: norwegenstube.de

 • tzv. akce za těžkou vodu byla série sabotážních akcí v továrně Norsk Hydro v Rjukanu v Telemarku testettt
 • akce byly zorganizovány Spojenci s cílem zabránit Němcům v přístupu k těžké vodě
 • těžká voda byla důležitou složkou pro atomový výzkum a pro potenciální výrobu atomové bomby

Norwegian Independent Company No. 1

Martin Linge - vůdce NOR.I.C.1.

zdroj: wikipedia.org

 • vojenský oddíl, norsky Kompani Linge
 • podílel se na sabotážních akcích pod britským vedením
 • převážel zbraně a další vybavení, např. radiové vysílače
 • jedním z nejznámějších členů odboje byl Max Manus testtesttestetstesttesttestetsttt

Odboj

Členové Milorgu pochodují u pevnosti Akershus dne 11. května 1945.

zdroj: wikipedia.org

 • s postupem války se více Norů podílelo na odbojových aktivitách ať symbolicky, či nasazením vlastního života v odbojových akcích
 • znakem nesouhlasu s okupací se stala červená čepice či iniciály krále Haakona (H VII)
 • nejvýrazněji se vůči režimu vymezovali sportovci, soudci nejvyššího soudu, učitelé a kněží, kteří udržovali morálku obyvatelstva
 • norský odboj v Británii spolu s válečnými námořníky a norskými speciálními silami v britských službách zajistili, že osvobození nebylo výhradně jen zásluhou Spojenců, ale také norským úsilím
 • odboj byl řízen londýnskou vládou
  • král Haakon VII. se stal národním symbolem v boji proti nacismu
 • utefronten označoval norský odboj operující mimo norské území, jeho protikladem byl hjemmefronten, který označoval odboj na norském území
 • mezi nejznámější odbojové organizace patřily
  • Milorg – vojenská část odboje (vojenské operace: sabotáže, přeprava zbraní)
  • Sivorg – civilní část odboje (zajišťovala pasy a transport pro uprchlíky, tvořila a distribuovala ilegální noviny)
  • komunistický odboj – jediná složka odboje, která nebyla podřízen londýnské vládě

test

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1