Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nyheter

Kollokvium om tvangsarbeid i Skandinavia - UTSATTE

26/07/2020

Et profesjonelt kollokvium om temaet tvangsarbeid i Skandinavia ble planlagt 3. april 2020 på fakultetet for kunst, på Karlsuniversitetet i Praha. På grunn av pandemiske tiltak kunne ikke tsjekkisk-norske forskere møte og er utsatt til høsten 2020.

A professional colloquium on the topic of forced labor in Scandinavia was planned on 3 April 2020 at the Faculty of Arts, at Charles University in Prague. Due to pandemic measures, Czech-Norwegian researchers could not attend and are postponed until the autumn of 2020.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1