Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Om oss

Gruppen av forskere fra Karlsuniversitetet i Praha og Universitet i Trondheim har fra sommeren 2019 søkt å bringe klarhet i det totale antallet tvangssendte tsjekkiske arbeidere til Norge på samme måten som den har søkt å bringe klarhet i de norsk-tsjekkiske forbindelsene etter krigen.

Prof. Hans Otto Frøland fra Instituttet for moderne historie ved Universitetet i Trondheim er ekspert på norsk krigshistorie. Han undersøker de tyske byggeprosjektene i Norge som ble drevet fram av av tvangssendte arbeidere og krigsfanger fra det okkuperte Europa.

Dr. Gunnar Hatlehol fra Universitetet i Trondheim har tatt doktorgrad på det totale antallet tvangssendte arbeidere i Norge. Hans arbeid er den største kilden til opplysninger på dette området.

Dr. Vendula V. Hingarová fra Karlsuniversitetet i Praha er koordinator for forskningsteamet. Hun arbeider med minnene etter de tvangssendte. Hun lager også undervisningsmateriale for studentene for å gjøre denne delen av krigshistorien videre kjent for allmennheten og ikke minst for slektningene til og etterkommerne av de tsjekkiske arbeiderne.

Dr. Zdenko Maršálek fra Instituttet for samtidshistorie ved Det tsjekkiske Vitenskaps-akademiet er ekspert på krigshistorie i Mellom-Europa. Han forsker på nasjonalitets-sammensetningen til alle arbeidere og soldater som arbeidet for Wehrmacht i Norge.

Gabriela Králová er student i historie og skandinavistikk ved Karlsuniversitetet i Praha. Hun skriver sitt hovedfagsarbeid om temaet tvangssendte tsjekkere i Norge under krigen. Hun samler kilder fra den tsjekkiske siden og hjelper til med databasen.

Kontakt:  noraci@ff.cuni.cz

Prosjekt webside ved Karlsuniversitets nettstedet.

 

Prosjekt aktiviteter:

2019/winter: 
Launching project popularization webpage Noraci.cz

2020/February–May:
Semester couse: Czech-nordic war relation, Charles University

2020/March:
Roundtable Praha  - CANCELLED DUE PANDEMIC RESTRICTIONS

2020/Autumn:
Editon of historical sources related to Czech forced labour in Norway

 

2020/Autumn:
Semester course: Czech - Scandianvian relations in the 20the century: personalities

 

2021/spring: 
Exhibtion on Czech forced labour in Norway during WWII

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone