Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Denne nettportalen ble opprettet i 2019 som et resultat av prosjektet om tsjekkere i Norge under andre verdenskrig, som ble gjennomført ved Det humanistiske fakultet ved Karlsuniversitetet. For tiden vedlikeholdes nettstedet av Institutt for skandinaviske studier ved Det humanistiske fakultet ved Karlsuniversitetet i samarbeid med norske kolleger som en del av et akademisk samarbeid om tsjekkisk-skandinaviske relasjoner under andre verdenskrig.

Dr. Vendula V. Hingarová fra Skandinavistikk ved Karlsuniversitetet i Praha er koordinator for forskningsteamet. Hun arbeider med minnene etter de tvangssendte. Hun lager også undervisningsmateriale for studentene for å gjøre denne delen av krigshistorien videre kjent for allmennheten og ikke minst for slektningene til og etterkommerne av de tsjekkiske arbeiderne. E-mail

Prof. Hans Otto Frøland fra Instituttet for moderne historie ved Universitetet i Trondheim er ekspert på norsk krigshistorie. Han undersøker de tyske byggeprosjektene i Norge som ble drevet fram av av tvangssendte arbeidere og krigsfanger fra det okkuperte Europa.

Lars Busterud fra Universitetet i Trondheim undersøker grå zoner i norsk krigshistorie med fokus på tsjekkiske tvangsarbeidere i Norge. 

 

 

Kontakt:  noraci@ff.cuni.cz

Prosjekt webside ved Karlsuniversitets nettstedet.

Prosjekt webside ved NTNU i Trondheim

 

 

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1