Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om oss

Gruppen av forskere fra Karlsuniversitetet i Praha og Universitet i Trondheim har fra sommeren 2019 søkt å bringe klarhet i det totale antallet tvangssendte tsjekkiske arbeidere til Norge på samme måten som den har søkt å bringe klarhet i de norsk-tsjekkiske forbindelsene etter krigen.

Dr. Vendula V. Hingarová fra Skandinavistikk ved Karlsuniversitetet i Praha er koordinator for forskningsteamet. Hun arbeider med minnene etter de tvangssendte. Hun lager også undervisningsmateriale for studentene for å gjøre denne delen av krigshistorien videre kjent for allmennheten og ikke minst for slektningene til og etterkommerne av de tsjekkiske arbeiderne. E-mail

Dr. Zdenko Maršálek fra Instituttet for samtidshistorie ved Det tsjekkiske Vitenskaps-akademiet er ekspert på krigshistorie i Mellom-Europa. Han forsker på nasjonalitets-sammensetningen til alle arbeidere og soldater som arbeidet for Wehrmacht i Norge.

Prof. Hans Otto Frøland fra Instituttet for moderne historie ved Universitetet i Trondheim er ekspert på norsk krigshistorie. Han undersøker de tyske byggeprosjektene i Norge som ble drevet fram av av tvangssendte arbeidere og krigsfanger fra det okkuperte Europa.

Dr. Gunnar Hatlehol fra Universitetet i Trondheim har tatt doktorgrad på det totale antallet tvangssendte arbeidere i Norge. Hans arbeid er den største kilden til opplysninger på dette området.

Student medarbeidere:

Gabriela Králová er student i historie og skandinavistikk ved Karlsuniversitetet i Praha. Hun skriver sitt hovedfagsarbeid om temaet tvangssendte tsjekkere i Norge under krigen. Hun samler kilder fra den tsjekkiske siden og hjelper til med databasen.

Simona Kloučková er student i norskfag ved Karlsuniversitetet i Praha.  Hun lager on-line lærebok om norsk og tsjekkisk krigshistorie.

 

Kontakt:  noraci@ff.cuni.cz

Prosjekt webside ved Karlsuniversitets nettstedet.

Prosjekt webside ved NTNU i Trondheim

 

 

Prosjekt aktiviteter:

2019/winter: 
Launching project popularization webpage Noraci.cz

2020/February–May:
Semester couse: Czech-nordic war relation, Charles University

2020/March:
Roundtable Praha  - CANCELLED DUE PANDEMIC RESTRICTIONS

2020/2021:
Work on editon of historical sources related to Czech forced labour in Norway.

Book will be published in Czech and partly in Norwegian in Autum 2021.

 

2020/Autumn:
Semester course at Charles University: Czech - Scandinavian relation in the 20th century

 

2021/Autum: 
Exhibtion on Czech forced labour in Norway during WWII in Prague and Brno.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone