Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Person databank

Jaroslav

Malý

Fødested:

1922

Fødselssted:

Trenčín

Arbeidssted:

Narvik

Byggeselskap:

Hermann Schäfer jun.

Jaroslav Malý (*1922 ‒ † 1971) se narodil v Trenčíně. Vyrůstal v malé vesnici Nemsova. Později, kdy byl jeho otec přeložen do Bratislavy, navštěvoval tamní reálné gymnázium a složil přijímací zkoušku na obchodní akademii. V roce 1939 musel jeho otec jako příslušník protektorátu opustit Slovenský stát a byl přeložen do Prahy. V Praze Jaroslav dokončil studia a odmaturoval na obchodní akademii. V srpnu 1942 pracoval ve službách firmy Fatra. V listopadu obdržel povolání k totálnímu nasazení do Říše, a konkrétně k Organizaci Todt do severního Norska.

Ocitl se jako pomocný dělník v Harstadu u firmy Herman Schaffer. Po půl roce byl pro dobrou znalost němčiny přeložen do ústředí Organizace Todt do Narviku jako tlumočník a pomocná kancelářská síla. Byl vášnivým fotografem. Během roku 1944 se dostal i na různá staveniště v oblasti Troms a Finnmark, kde pro potřeby OT vyhotovoval fotografické snímky zahraničních, mj. polských a českých pracovníků. Fungoval jako tlumočník a uplatnil se jako spojka mezi rozptýlenými hochy z Čech po severním Norsku. V Narviku si našel známost Norku Ellen Romsloe (nar 22. 7. 1920 v Narviku), se kterou se po skončení války (19. 5. 45) oženil. Na podzim 1945 se jim narodila dcera.

Jaroslav byl v září 1945 repatriován do Československa. Nastoupil do Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Po dvou letech byl díky znalosti jazyka vyslán jako praktikant do Švédska. Tam za ním přijela i manželka s dcerkou (ta zemřela ve třech letech). V roce 1949 byl povolán k výkonu vojenské služby zpět do vlasti, kam se vrátil i s manželkou. V roce 1950 se mu narodila dvojčata Ivo (1950) a Karin (1950). V rámci monopolizace zahraničního obchodu byl přeložen do Chemapolu. Žil s rodinou v Praze. I přes četné snahy rodina nemohla nikdy společně odjet do Norska za návštěvou rodiny.

Zemřel nečekaně v roce 1971 po operaci ledvin. Jeho norská manželka se nesměla s dětmi - kvůli jejich čs. občanství, do Norska odstěhovat. Žila v Praze až do své smrti v roce 2011. Jejich potomci žijí dodnes v Praze.

-

Po Jaroslavu Malém se dochovala fotografická pozůstalost, která obsahuje více jak 500 snímků, vč. negativů z válečného Norska.

 

Zdroje:

Norský národní archiv, Oslo.

Pozůstalost v držení rodiny, Praha 6.

Novotná, K., E-mailová komunikace, leden 2022.

Malá, Ellen. Řízený rozhovor pro projekt Skandinávci v ČR, FF UK vedla V. Hingarová, 2006.

Archiv I. Poledny, Olomouc.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1