Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nyheter

Tidligere tvangsendte oppsamlinger i Tsjekkia

26/07/2020

I september 2019 møtte forskeren Vendula Hingarova  Mr. Ivan Švec fra Havlíčkův Brod, som organiserte oppsamlinger av tidligere tvangsarbeiderne (Noráci) etter 1989 som organiserte seg i en forening. Det siste oppsaming fant sted i 2005. Oppsamlingene deltok mellon 40 til 60 tidligere tvangsendte og deres familiemedlemmer. Ivan Švec beholder fremdeles foreningsarkiv.

In September 2019, the researchers met with Mr. Švec from Havlíčkův Brod, who organized joint meetings of these ex-forced labourers after 1989. The last meeting took place in 2005. Meetings were attended by these so called Noráci and their family members. Mr. Švec still keeps in his personal archive a number of documentary materials from meetings, period photographs and written memories.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1