Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

O nás

Pracovní skupina badatelů z Karlovy univerzity a univerzity v Trondheimu od léta 2019 zkoumá problematiku totálně nasazených českých pracovníků v Norsku, jakož i problematiku česko-norských válečných a poválečných vztahů.

Prof. Hans Otto Frøland z Ústavu moderních dějin univerzity v Trondheimu je expertem na norské válečné dějiny. Zkoumá válečné stavební projekty Němců v Norsku, na kterých se podíleli nasazení a zajatci z okupované Evropy. CV

Dr. Gunnar Hatlehol z univerzity v Trondheimu napsal doktorskou práci o totálním nasazení v Norsku. Je dosud největším znalcem pramenů o nasazených v Norsku. CV

Dr. Vendula V. Hingarová z Oddělení skandinavistiky Karlovy univerzity koordinuje tým. Sbírá a zkoumá paměti nasazených. Zajišťuje také, aby poznatky výzkumu byly začleněny do výuky pro studenty a rovněž, aby se o nich dozvěděla širší veřejnost, zvláště pak příbuzní a potomci nasazených. CV

Dr. Zdenko Maršálek z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR je expertem na vojenské dějiny střední Evropy. Zkoumá národnostní složení totálně nasazených pracovníků i vojáků Werhmachtu v Norsku. CV

Gabriela Králová je studentkou historie a skandinavistiky na Univerzitě Karlově. Píše kvalifikační práci na téma totálně nasazení Češi v Norsku. Sbírá prameny na české straně a pomáhá zpracovat databázi.

 

Kontakt:  noraci@ff.cuni.cz

Webové stránky projektu na stránkách Karlovy univerzity zde.

 

Společné projektové aktivity:

2019/zima: 
Spuštění webového portálu Noraci.cz

2020/únor–květen:
Semestrální kurz Česko-skandinávská válečné vztahy, FF UK

2020/březen (PŘELOŽENO Z DŮVODU PANDEMIE):
Roundtable Praha  - pracovní setkání

2020/jaro–podzim:
Edice pramenů

 

2021/jaro: 
Putovní výstava o Češích v Norsku za 2. sv. války

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone