Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

O nás

Dr. Vendula V. Hingarová z oddělení skandinavistiky Karlovy univerzity je spiritus agens celého projektu. Zabývá se česko-norskými vztahy ve 20. století.  Sbírá paměti nasazených. Zajišťuje, aby poznatky výzkumu byly začleňovány do výuky a rovněž, aby se o nich dozvěděla širší veřejnost, zvláště pak příbuzní a potomci nasazených. Kontakt

Dr. Zdenko Maršálek z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR je expertem na vojenské dějiny střední Evropy. Zkoumá národnostní složení totálně nasazených pracovníků i vojáků Wehrmachtu v Norsku. Kontakt

Prof. Hans Otto Frøland z Ústavu moderních dějin univerzity v Trondheimu je expertem na norské válečné dějiny. Zkoumá válečné stavební projekty Němců v Norsku, na kterých se podíleli nasazení a zajatci z okupované Evropy. Kontakt

Dr. Gunnar Hatlehol z univerzity v Trondheimu napsal doktorskou práci o totálním nasazení v Norsku. Je dosud největším znalcem pramenů o nasazených zahraničních pracovnících v Norsku.

Další spolupracovníci:

Gabriela Králová je studentkou historie a skandinavistiky na Univerzitě Karlově. Napsala kvalifikační práci na téma totálně nasazení Češi v Norsku a pokračuje s tímto tématem i v magisterském studiu.  V projektu se zapojila do zpracování databáze a překladu webu do norštiny a angličtiny. 

Simona Kloučková vymyslela koncept a připravila on-line výukové materiály ke druhé světové válce v Norsku. Od podzimu 2021 studuje v Brně.

 

Kontakt:  noraci@ff.cuni.cz

 

Webové stránky projektu na Karlově univerzitě zde.

Webové stránky projektu na Trondheimské univerzitě zde.

 

  2019/ říjen.  Pracovní tým v Národním archivu v Oslo a na univerzitě v Trondheimu,

 

 

Projektové aktivity:

2019/zima : 
Spuštění webová stránky Noraci.cz

2019-2020/letní semestr:
Semestrální kurz: Česko-skandinávské vztahy za druhé světové války, Univerzita Karlova

2020/březen:
Roundtable Praha  - zrušen kvůli pandemii

2020-2021/zimní semestr:
Semestrální kurz: Česko-skandinávské vztahy ve 20. století, Univerzita Karlova

.

2021/2022: 
Panelová výstava o Norácích v Praze, Teplicích, Plzni, Brně, Boskovicích a v Kobylí na Moravě.

2021/ podzim

výstavní katalog: Posláni na Sever. 15 portrétů

česko-norské vydání, 60 stran

2022/ jaro

publikace: Češi na nucené práci za druhé světové války

české vydání, 240 stran

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone