Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

O nás

Výzkumný tým badatelů z Karlovy univerzity a Technické univerzity v Trondheimu zkoumá problematiku totálně nasazených českých pracovníků v Norsku.

Dr. Vendula V. Hingarová z oddělení skandinavistiky Karlovy univerzity je spiritus agens celého projektu. Zabývá se česko-norskými vztahy ve 20. století.  Sbírá paměti nasazených. Zajišťuje, aby poznatky výzkumu byly začleňovány do výuky a rovněž, aby se o nich dozvěděla širší veřejnost, zvláště pak příbuzní a potomci nasazených. Kontakt

Dr. Zdenko Maršálek z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR je expertem na vojenské dějiny střední Evropy. Zkoumá národnostní složení totálně nasazených pracovníků i vojáků Werhmachtu v Norsku. Kontakt

Prof. Hans Otto Frøland z Ústavu moderních dějin univerzity v Trondheimu je expertem na norské válečné dějiny. Zkoumá válečné stavební projekty Němců v Norsku, na kterých se podíleli nasazení a zajatci z okupované Evropy. Kontakt

Dr. Gunnar Hatlehol z univerzity v Trondheimu napsal doktorskou práci o totálním nasazení v Norsku. Je dosud největším znalcem pramenů o nasazených zahraničních pracovníků v Norsku.

Další spolupracovníci:

Gabriela Králová je studentkou historie a skandinavistiky na Univerzitě Karlově. Píše kvalifikační práci na téma totálně nasazení Češi v Norsku. Sbírá prameny na české straně a pomáhá zpracovat databázi.

Simona Kloučková je studentkou norštiny na Univerzitě Karlově. Připravuje on-line výukové materiály ke druhé světové válce v Norsku.

 

Webové stránky projektu na stránkách Karlovy univerzity zde.

Kontakt:  noraci@ff.cuni.cz

           Pracovní tým v Národním archivu v Oslo, říjen 2019. (Foto. V. Hingarová)

 

 

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone