Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Databáze nuceně nasazených Čechů v Norsku  

Rostislav

Holub

Datum narození:

1923

Místo narození:

Skalka – Přerov

Oblast nasazení:

Narvik

Firma nasazení:

Herman Schaefer jun.

Pracovní karta je uložena v Národním archivu v Oslo / © National Archives of Norway, Oslo

Rostislav Holub  (*1923 ‒ † 1995) se narodil na Skalce do dělnické rodiny se dvěma dětmi. Chodil do obecní školy a vyučil se tesařem v Prostějově u ing. J. Nedělníka. Výuční list dostal v březnu 1942.

V listopadu téhož roku byl povolán na práce do Norska. Byl přidělen k německé firmě Herman Schäfer do Narviku. Odtud byl v polovině roku 1943 převeden k firmě Arge Theo na práce do Trondenesu na stavbu opevnění u dělostřelecké baterie Theo. V roce 1943 se dostal domů na dovolenou. Nechtěl se vrátit zpět, ale na udání byl vězněn asi tři měsíce ve věznici Ruzyně, a poté byl poslán zpět do Norska. Repatriován do vlasti byl 2. 9. 1945.

Když se vrátil z Norska, jeho rodný dům byl zničen, neboť zde vedla koncem války fronta. Rodina byla nucena přestěhovat se jinam. Po návratu nastoupil vojenskou službu na Slovensko. Poté pracoval u stavitele inženýra Josefa Nedělníka v Prostějově. V roce 1950 se oženil s Jiřinou Laštůvkovou a narodily se jim tři děti Rostislav, Milada a Alena. Od roku 1948 pracoval jako tesař, později jako stavbyvedoucí v Čs. stavebních závodech v Prostějově, a to až do důchodu. 

Zemřel v roce 1995. Jeho potomci žijí na Prostějovsku.

Rostislav Holub

Zdroje:

Norský národní archiv, Oslo.

Pozůstalost v držení rodiny Holubových, Pivín.

Webové stránky Noraci.cz: Jako děti jsme si myslely, že tatínek byl v Norsku na dovolené. Nic jsme nevěděly." 26. 5. 2021

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1