Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Databáze osob

Franz

Jahoda

Datum narození:

1923

Místo narození:

Loštice – Litovel

Oblast nasazení:

Narvik

Firma nasazení:

Bad. Baugesellschaft

Pracovní karta je uložena v Národním archivu v Oslo / © National Archives of Norway, Oslo

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone