Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Databáze nuceně nasazených Čechů v Norsku  

Adolf

Jeczek

Datum narození:

1921

Místo narození:

Bukovina – Náchod

Oblast nasazení:

Narvik

Firma nasazení:

Laule & Kirchenbauer

Pracovní karta je uložena v Národním archivu v Oslo / © National Archives of Norway, Oslo

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1