Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Databáze osob

Karel

Kupčík

Datum narození:

1920

Místo narození:

Moravská Ostrava

Oblast nasazení:

Nordlandbahn

Firma nasazení:

Matrowitz & Co

Pracovní karta je uložena v Národním archivu v Oslo / © National Archives of Norway, Oslo

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone