Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Databáze nuceně nasazených Čechů v Norsku  

Josef

Lébl

Datum narození:

1922

Místo narození:

Řitka – okres Praha venkov

Oblast nasazení:

Trondheim

Firma nasazení:

Georg Wendel

Pracovní karta je uložena v Národním archivu v Oslo / © National Archives of Norway, Oslo

Josef Lébl (*1922 ‒ 1991) se narodil jako čtvrtý z šesti dětí do rolnické rodiny v obci Řitka (okres Praha-západ). V roce 1939 se vyučil obchodním příručím a pracoval v obchodě u Čumrdů v Černošicích. Dne 2. 11. 1942 byl povolán jako mnozí jeho vrstevníci na práce do Říše. O týden později se v Berlíně dozvěděl, že byl přiřazen k německé firmě Georg Wendel na pracoviště v norském Trondheimu. Tam dorazil o měsíc později a pracoval jako pomocný dělník, později jako svářeč a montér vzduchové ventilace. Firma, ve které pracovali čtyři němečtí mistři a dvacet českých dělníků, ho posílala na krátkodobé práce při stavbě bunkrů v okolí Trondheimu, ale i dále do Hemne, Kristiansundu a Ålesundu. V Norsku působil skoro dva roky, než byl na konci října 1944 spolu s dalšími Čechoslováky odvelen z Norska do Berlína. Vrátil se domů, dočasně se ukrýval a našel si zaměstnání jako lesní dělník. Patrně na udání se ocitl v Praze na Pankráci u výslechu. Neposlali ho do vězení, ale až do konce války byl přidělen k pražské pobočce Todtovy organizace a pracoval na různých stavbách v Praze. Konec války už ho zastihl v rodné obci, kde podle rodinných vzpomínek pomáhal při zajímání Němců, kteří se snažili utéct k Plzni do amerického zajetí.

Po válce se vrátil k původnímu zaměstnavateli. Později vystřídal více zaměstnání, a večerně vystudoval Státní průmyslovou školu stavební. Od roku 1970 až do důchodu pracoval ve Stavebním bytovém družstvu mládeže. V důchodu si přivydělával v Pražských pivovarech na Vinohradech, a později jako vrátný na Úřadu důchodového zabezpečení.

V roce 1949 se oženil s Jarmilou (roz. Veselou), se kterou společně žili v Černolicích. Vychovali tři děti – dva syny a dceru. Dva z potomků žijí v obci Černolice dosud.

Podle vyprávění dcery se Josef Lébl toužil do Norska opět podívat. I přes válečné útrapy na pobyt v Norsku rád vzpomínal. Naučil se tam plynně norsky a našel si řadu přátel, s nimiž si mnoho let dopisoval. Svým potomků často o mládí stráveném v Norsku vyprávěl. Rodina dodnes uchovává jeho bohatou písemnou pozůstalost, kterou tvoří z Norska posílané dopisy, několik deníků, fotografická album a mnoho dobových tiskopisů a knih.

Josef Lébl.

-

Zdroje:

Norský národní archiv, Oslo.

Pozůstalost v držení rodiny J. Kodýmové, Černolice

Webové stránky Noraci.cz: „Kufr plný vzpomínek na Norsko“ 25. 5. 2020: https://noraci.cz/kufr-z-norska/

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1