Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Databáze nuceně nasazených Čechů v Norsku  

Jaroslav

Lošťák

Datum narození:

1922

Místo narození:

Určice – Prostějov

Oblast nasazení:

Trondheim

Firma nasazení:

Ausrustungsstelle. Strinda

Pracovní karta je uložena v Národním archivu v Oslo / © National Archives of Norway, Oslo

Lošťák Jaroslav (*1922  ‒  2001) se narodil jako nejmladší ze tří dětí rodiny krejčího v Určicích. Studoval obchodní akademii v Prostějově. Na nucené práce do Norska byl vyslán na podzim 1942. Zprvu pracoval u firmy Sager & Woerner, později byl přidělen do krejčovské dílny výstrojního střediska Organizace Todt v táboře Strinda v Trondheimu.

Po ročním nasazení se dostal domů na dovolenou. Rozhodl se, že se již nevrátí a bude se skrývat. Po odhalení byl několik měsíců vězněn v Praze na Ruzyni, a poté poslán k vojenskému soudu do Berlína. Po odpykání tříměsíčního trestu ho na začátku roku 1944 vyslali zpět do Norska. Na sklonku války byl ze zdravotních důvodů zproštěn služby. Cestou domů zažil v dubnu 1945 nálety a bombardování.

Z radosti, že přežil válečné útrapy, a s vírou v budování nové společnosti vstoupil po svém návratu domů do KSČ. Po válce nastoupit jako horník v dolech v Ostravě, později pak pracoval v oděvním odvětví v Prostějově, a krejčovskému řemeslu se věnoval až do důchodu. Poválečná realita ho velice zklamala, zvláště pak události v 50. letech. "Jak mohou tohle dělat Češi Čechům?", říkal tehdy. V roce 1962 byl vylosován na zájezd do Sovětského svazu, odkud se vrátil zcela rozčarován z tamějších poměrů. V roce 1968 vystoupil z KSČ a v důsledku toho měly jeho děti ztížený přístup ke vzdělání. Po roce 1989 se mu bývalý zaměstnavatel omluvil za přístup, s kterým se setkával po roce 1968.

V roce 1947 se oženil s Jarmilou Pospíšilovou. Vychovali spolu dvě dcery, Lýdii a Jaroslavu. Celý život žil v Určicích u Prostějova. Potomci žijí dnes v Určicích, Prostějově, Hradci Králové a také na Slapech.

V Norsku si našel přátelé, se kterými si po válce dlouho dopisoval. Rovněž udržoval kontakty s kamarády z nuceného nasazení. V šedesátých letech dokonce zvažoval, že se do Norska i s celou rodinou přestěhuje. V devadesátých letech se pravidelně účastnil srazů Noráků v Havlíčkově Brodě. Zemřel v roce 2001.

 

 

Zdroje:

Norský národní archiv, Oslo.

Pozůstalost v držení rodiny Lošťákových, Určice.

Webové stránky Noraci.cz: „Nasazený z Prostějovska u firmy Sager & Woerner v Trondheimu 28. 5. 2021: https://noraci.cz/nasazeny-z-jihlavska-v-trondheimu-a-unikatni-snimky-z-repatriace/

 

 

 

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1