Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Databáze osob

Josef

Smejkal

Datum narození:

1921

Místo narození:

Wessenz – Jihlava

Oblast nasazení:

Alta

Firma nasazení:

Fritz Schuppert

Pracovní karta je uložena v Národním archivu v Oslo / © National Archives of Norway, Oslo

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone