Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Norský národní archiv v Oslu nedávno zpřístupnil archivní dokumenty z druhé světové války. Mezi materiály německých okupačních orgánů byla nalezená centrální kartotéka totálně nasazených cizinců v Norsku. V kartotéce bylo nalezeno 1534 osobních karet z Protektorátu Čech a Moravy, které registrují celkem 1366 osob. Jednalo se o muže narozené v letech 1890 až 1924. Během pracovního setkání týmu na začátku října v Oslo byla kartotéka prostudována a pracovní karty českých pracovníků byly naskenované. Karty bychom rádi v následujících měsících zpřístupnili na těchto stránkách. K tomu vyjednáváme svolení Národního archivu v Oslo.

Petr Řehoř je malíř a od roku 1975 žije ve Finsku. Připravuje umělecký projekt, který tématizuje příběh jeho otce Josefa Řehoře, který byl nasazen za války na otrocké práce v Trondheimu. Na výstavním projektu spolupracuje i finská fotografka Pauliina Pasanen.

Josef Řehoř (1921 - 1973)  byl nasazeným vystudoval po válce uměleckou školu a věnoval se mj. knižní ilustraci. Tíhl k skandinávské kultuře a lásku k Severu přenesl i na svého syna.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1