Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Databáze

Podrobnější otázky a odpovědi k databázi

Kolik jmen obsahuje databáze?

Databáze obsahuje 1.366 jmen. U některých osob bylo vedeno několik pracovních karet. Celkem máme k dispozici přes 1.500 pracovních kartiček.

Proč jsou jména a příjmení poněmčená?

Jména jsou většinou poněmčená, jelikož jsou převzata z německy psaných pracovních karet.  Tato databáze zachovala německý pravopis u příjmení a jmen jednotlivých osob. Příjmení Výborný může být uvedeno jako Vyborny nebo Wyborny, jméno Václav může figurovat pod označením Vaclav, Wensel, Wenzel či Wenzl.

V případě, že máme prověřeno český tvar jména a příjmení, je v databázi uveden za německým jménem (Sac / Šac František).

V norské a anglické verzi stránek zůstávají původní německá označení.

Proč některé názvy obcí jsou v češtině, jiné v němčině?

Všechny údaje v německé kartotéce jsou vedené v němčině. Jelikož řada německých názvu obcí není v současnosti veřejnosti známa, rozhodli jsme se poněmčené názvy obcí přeložit. U názvu menších obcí došlo bohužel ke zkomolení a často ke svévolnému poněmčení pří zápisu německými úředníky. Tudíž řada německých názvů je obtížně identifikovatelná. V případě, že český název obce nebyl zjištěn, je název obce v původní poněmčené formě.  I nadále dohledáváme správné názvy obcí. V případě, že nám můžete v konkrétních případech pomoci, budeme rádi, když se s námi spojíte. Jedině za laskavé pomoci potomků a zájemců, můžeme informace zpřesňovat.

Odkud informace v databázi pocházejí ?

Informace v databázi jsou převzaté z kartotéky nuceně nasazených zahraničních pracovníků, která je  uloženu v Národním archivu v Norsku. O kartotéce se lze dočíst více v odborném článku "Kartotéka totálně nasazených v  Norsku z let 1940–1945. Dokumenty Organizace Todt a evidence zahraničních dělníků v Norsku" zveřejněném v historickém časopise Paměť a dějiny, 2020/2.

Mohu získat originál pracovní karty?

Originál karty je uložen v Národním archiv v Oslo. Od března 2021 visí sken pracovních karet on-line. Více jak rok jsme hledali možnost, jak karty zpřístupnit i českým zájemcům. Kvůli ochraně osobní údajů jsme k tomu nedostali v roce 2019 od norského archivu povolení. Po jednání s odborníky na GDPR na Karlově univerzitě a také za pomoci našich norských projektových kolegů se podařilo nakonec získat souhlas Norského národního archivu v Oslo.  Již nemusíme zasílat příbuzným kopii pracovní karty poslat. Do března 2021 jsme je zaslali´více jak 30 rodinám.

Máme v databázi nepřesnosti?

Budeme rádi, když se s námi spojíte telefonicky, mailem či prostřednictví pošty. Velmi uvítáme, když nám pomůžete zpřesnit informace. Můžete nám pomoci ověřit české názvy u jmen a příjmení a názvy obcí. Také nás zajímají další údaje o nasazených, například, jaký byl jejich život po návratu domů, taktéž pátráme po dobových fotografii a materiálech. Tyto materiály použijeme k výzkumu a po dohodě s Vámi je můžeme i zpřístupnit na těchto stránkách.

Co znamená hvězdička ( *) u některých osob?

Tento symbol používáme  v souhrnném seznamu databáze (např. Holub Antonín *). Zavedli jsme ho u těch jmen, u kterých je zveřejněn životopis / medailonek,  fotografie a další materiály týkající se této osoby. Tento symbol slouží pro lepší orientaci v databázi, aby se vyznačili osoby, u kterých jsou dostupné další informace a materiály.

Přeji si, aby můj otec/dědeček/strýc/pradědeček měl v databázi také svůj medailonek a fotografie. Jak to udělat?

Skvělé! Spojte se s námi e-mailem, telefonicky či poštou. Domluvíme postup. Obvykle si od rodiny vyžádáme základní životopisné, profesní i rodinné údaje. Na základě těchto údajů a našich dat sepíšeme medailonek, který obohatíme - jsou-li - fotografiemi a dalšími dokumenty z Norska.

 

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1