Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Databáze

Podrobnější otázky a odpovědi k databázi

Kolik jmen obsahuje databáze?

Databáze obsahuje 1.366 jmen. U některých osob bylo vedeno několik pracovních karet. Celkem máme k dispozici přes 1.500 pracovních kartiček.

Proč jsou jména a příjmení poněmčená?

Jména jsou poněmčená, jelikož jsou převzata z německy psaných pracovních karet.  Tato databáze zachovala německý pravopis u příjmení a jmen jednotlivých osob. Příjmení Výborný může být uvedeno jako Vyborny nebo Wyborny, jméno Václav může figurovat pod označením Vaclav, Wensel, Wenzel či Wenzl.

V případě, že máme prověřeno český tvar jména a příjmení, je v databázi uveden za německým jménem (Sac / Šak František).

Proč některé názvy obcí jsou v češtině, jiné v němčině?

Všechny údaje v německé kartotéce jsou vedené v němčině. Jelikož řada německých názvu obcí není v současnosti veřejnosti známa, rozhodli jsme se poněmčené názvy obcí přeložit. U názvu menších obcí došlo bohužel ke zkomolení a často ke svévolnému poněmčení pří zápisu německými úředníky. Tudíž řada německých názvů je obtížně identifikovatelná. V případě, že český název obce nebyl zjištěn, je název obce v původní poněmčené formě.  I nadále dohledáváme správné názvy obcí. V případě, že nám můžete v konkrétních případech pomoci, budeme rádi, když se s námi spojíte.

Odkud informace v databázi pocházejí ?

Informace v databázi jsou převzaté z kartotéky nuceně nasazených zahraničních pracovníků, která je  uloženu v Národním archivu v Norsku. O kartotéce se lze dočíst více v odborném článku "Kartotéka totálně nasazených v  Norsku z let 1940–1945. Dokumenty Organizace Todt a evidence zahraničních dělníků v Norsku" zveřejněném v historickém časopise Paměť a dějiny, 2020/2.

Mohu získat originál pracovní karty?

Naší původní snahou bylo  zveřejnit kopie všech pracovních karet Čechů v Norsku. Ovšem kvůli ochraně osobní údajů jsme k tomu nedostali od norského archivu povolení. O zprostředkování konkrétní kartičky můžete požádat Norský národní archiv v Oslo.  Přímým příbuzným můžeme kopii pracovní karty poslat e-mailem či poštou.

Máme v databázi nepřesnosti?

Budeme rádi, když se s námi spojíte telefonicky, mailem či prostřednictví pošty. Velmi uvítáme, když nám pomůžete zpřesnit informace. Můžete nám pomoci ověřit české názvy u jmen a příjmení a názvy obcí. Také nás zajímají další údaje o nasazených, například, jaký byl jejich život po návratu domů, taktéž pátráme po dobových fotografii a materiálech.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone