Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

News

Czech-Scandinavian Relations During the WW2 - Lectures

26/07/2020

A series of lectures on relations between the Czech Republic and Scandinavia during World War II begins 4.3. at Charles University in Prague. The lectures will be led by members of a research team that focuses on the issues of forced labor in Norway. Lectures are offered as part of an selection subject for students at Charles University. By appointment, it is possible to listen to individual lectures.

En serie forelesninger om forhold mellom Tsjekkia og Skandinavia under andre verdenskrig begynnte den 4. 3. 2020 på Karlsuniversitetet i Praha. Foredragene ble ledet av medlemmer av et forskerteam som fokuserer på spørsmålene av tvangsarbeidere i Norge. Forelesninger tilbød som en del av et valgfag for studenter ved Skandinavistikk i Praha.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1