Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

News

Meeting with an Artist Petr Řehoř

26/07/2020

Petr Řehoř is a painter and has lived in Finland since 1975. He is preparing an art project that themes the story of his father Josef Řehoř, who was sent during the war on forced labor in Trondheim. Finnish photographer Pauliina Pasanen is also collaborating on the exhibition project.

Josef Řehoř (1921 - 1973) graduated from art school after the war and devoted himself, among other things, to book illustration. He gravitated to Scandinavian culture and transferred his love for the North to his son.

Petr Řehoř je malíř a od roku 1975 žije ve Finsku. Připravuje umělecký projekt, který tématizuje příběh jeho otce Josefa Řehoře, který byl nasazen za války na otrocké práce v Trondheimu. Na výstavním projektu spolupracuje i finská fotografka Pauliina Pasanen.

Josef Řehoř (1921 - 1973)  byl nasazeným vystudoval po válce uměleckou školu a věnoval se mj. knižní ilustraci. Tíhl k skandinávské kultuře a lásku k Severu přenesl i na svého syna.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1