Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nyheter

Person kartoteket i Oslo

26/07/2020

Riksarkivet i Oslo har omfattende materialer fra de tyske okkupasjonsmyndigheter fra 2. verdenskrig, bl. an. sentral kartotek over tvangsarbeidere fra utlandet som ble sendt til Norge. Kartoteket innehodler 1534 personlige kort fra Protektoratet for Böhmen og Moravia, som til sammen registrerer 1366 personer. Mennene var  født mellom 1890 og 1924. Under teamets arbeidsmøte i begynnelsen av oktober 2020 i Oslo ble filen studert og arbeidskortene til tsjekkiske arbeidere ble skannet. Vi vil gjerne gjøre kortene tilgjengelige på dette nettstedet. Vi forhandler om tillatelsen fra Riksarkivet i Oslo.

The National Archives of Norway in Oslo recently made archival documents from World War II available. A central file of forced deployed foreigners in Norway was found among the materials of the German occupation authorities. 1534 personal cards from the Protectorate of Bohemia and Moravia were found in the file cabinet, which register a total of 1366 persons. These were men born between 1890 and 1924. During the team's work meeting at the beginning of October in Oslo, the file was studied and the work cards of Czech workers were scanned. We would like to make the cards available on this website in the coming months. We are negotiating the permission of the National Archives in Oslo.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1