Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Databáze osob

Wenzel

Fejfarek

Datum narození:

1907

Místo narození:

Mesholts

Oblast nasazení:

Trondheim

Firma nasazení:

Sager & Woerner, Berlin

Pracovní karta je uložena v Národním archivu v Oslo / © National Archives of Norway, Oslo

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone