Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Novinky

Seznam Čechů ve Storvollen a Bjøllåness

07/06/2021

Při výzkumu v Archivu Ministerstva zahraničích věci v Praze jsme dohledali soupis Čechů působících v lokalitě Storvollen a Bjøllåness  (severně od Mo i Rana) z 9. ledna 1945.  Byli zde zaměstnáni na stavbě železnice v oblasti Fauske u firmy Funke & Co. Z této firmy evidujeme nejvíce útěků do Švédska.

Seznam vypracoval československý vojenský zmocněnec ve Stockholmu, a to na základě výslechových listů od útěkářů z Norska. Zaslal ho na vědomí Hlavnímu velitelství v Londýně. Tento úřad ho v kopií předal na Ministerstvo zahraničních věcí.

V seznamu figurují jména i tzv. nespolehlivých Čechů. Jedná se o první zprávu, ze které vysvítá, že i mezi nasazenými Čechy panovaly ne vždy pevné přátelské vztahy, jasné pročeskoslovenské postoje a kázeň (resp. nekázeň).

O nasazených Češích se československé exilové úřady dozvídaly s velkým zpožděním, a to až prostřednictvím zpráv od útěkářů ze Švédska. V podstatě až do konce války měly o počtu Čechů v Norsku jen mlhavé představy.

Listina uložena je v AMZV ve fondu Londýnský archiv - důvěrný, kart. č. 94. (čj. 91/taj. H.V.  2.odděl. 1945). S laskavým dovolením AMZV zveřejnujeme tuto listinu zde.

Zdroj: AMZV, fond: Londýnský archiv - důvěrný, kart. č. 94.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1