Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Výukový materiál dějin Skandinávie


1941
Každodenní život za války

Obchody měli nápisy v norštině a němčině.

zdroj: norgeshistorie.no

 

 • okupace Norska přinesla pro tři miliony obyvatel řadu restriktivních opatření testetstetsttesttesttestetstesttt
 • cestování a volnočasové aktivity byly omezeny
 • obyvatelé žijící blízko hranic museli nosit tzv. legitimační kartičku potvrzující, že bydlí při hranicích
 • z důvodu nebezpečí náletů musely být všechny budovy zatemněny
  • nejvíce utrpělo město Kirkenes, bombardováno bylo celkem 328x

Přídělový systém

Fronta na potraviny na Youngstorget v Oslu.

zdroj: norgeshistorie.no

 • na některé potraviny zaveden již v roce 1938 
 • počet obyvatel během války vzrostl o půl milionu (němečtí vojáci a civilní zaměstnanci)
  • nedostatek potravin pro norské obyvatele
 • zaveden systém přídělových kartiček 
 • od podzimu 1942 byly prakticky všechny potraviny na příděl
 • fronty ve městech narušovaly dopravu, proto byl zaveden zákaz stání ve frontě před sedmou hodinou ranní
 • na venkově byla situace lepší než ve městech, lidé byli potravinově soběstační
 • směnný obchod a černý trh se šířily
 • úřady zasahovaly i do výrobních procesů, což mělo za následek horší kvalitu potravin
  • mlékárny dostaly pokyn ředit mléko
  • do mouky byla přidávána křída, aby vydržela déle, říkalo se jí „Terbovenova mouka“

Vzdělání

Setkání strany Národního sjednocení před univerzitními budovami na podzim 1942.

zdroj: snl.no

 • mnoho školních budov zabráno okupanty
  • učilo se v provizorních prostorech
 • počet vyučovacích hodin snížen kvůli bezpečnosti dětí
  • nucené zatemnění stěžovalo cestu ze školy
  • v některých obdobích výuka zrušena úplně
 • nedostatek topiva vedl k vyhlašování tzv. uhelných prázdnin
 • v srpnu 1944 pokus zavést nový předmět – „Nauka o rasách“
 • univerzita v Oslu, v té době jediná univerzita v Norsku, byla kontrolována okupanty testetstesttetttttttttttttttt
  • informátoři mezi studenty
  • v listopadu 1943 došlo k incidentu
   • v aule univerzity vypukl požár
   • v důsledku toho bylo zatčeno téměř 1 200 studentů
  • univerzita byla až do konce války uzavřena

Média

Ukázka z ilegálních novin Avantgarden.

zdroj: Archiv MZV v Praze

 • cenzura médií během okupace
 • knihy musely být před vydáním schváleny
  • některé byly od roku 1941 zakázány úplně
   • tzv. Vyhláška o ochraně norského knižního dědictví
 • nejdůležitějším masmédiem za války se stalo rádio
 • NRK, norský rozhlas, byl během okupace ovládán nacisty a využíván jako hlavní propagační medium okupantů
 • oficiální čtivo se stalo jednotvárným
  • cenzura a zakázaná témata (exilová vláda a královská rodina)
  • propaganda okupačních sil a Národního sjednocení
 • norská exilová vláda začala od srpna 1940 s vlastním vysíláním
  • stanice BBC s programem London-Radio
  • pro okupované Norsko
  • stanice přenášela i kódované zprávy pro domácí odboj (např. časy a místo shazování zbraní)
 • v roce 1941 museli Norové rádia odevzdat

Ilegální tiskoviny

 • rozkvět ilegálních novin s odevzdáním rádií v roce 1941
  • London-Nytt – největší a nejvýznamnější ilegální noviny
   • zahrnovaly přepis zpravodajského vysílání stanice BBC
 • tvorba a distribuce novin byly klíčovými aktivitami odboje

test

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1