Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Výukový materiál dějin Skandinávie


21. duben 1940
Říšský komisariát Norsko

21. duben | Reichskommissariat Norwegen

Cedule Říšský komisariát Norsko.

zdroj: wikipedia.org

 • německy Reichskommissariat für die besetzten norwegischen Gebiete
  • zkráceně Reichskommissariat Norwegen
 • byl civilní okupační orgán zřízený Německem na území Norska
  • orgán dohlížel na norské úřady a prosazoval německou okupační moc
  • režim okupace byl v porovnání s jinými okupovanými zeměmi relativně mírný
   • Norové byli v nacistické rasové ideologii považováni za nejčistší příslušníky „germánské rasy“
  • řízen Josefem Terbovenem
  • většina zaměstnanců byli Němci
  • orgán sestával ze tří hlavních oddělení
   • oddělení obrany
   • oddělení informací a propagandy
   • oddělení hospodářství
  • hlavní sídlo měl v Oslu v budově parlamentu
   • pobočky v Bergenu, Trondheimu, Stavangeru, Kristiansandu, Harstadu, Narviku, Tromsø, Hammerfestu a Kirkenes

Budova norského parlamentu.

zdroj: snl.no

Říšský komisař Josef Terboven (1898-1945)

Říšský komisař navštěvuje norské sestřičky v německých službách ve Finsku.

zdroj: snl.no

 • Hitlerem jmenován norským říšským komisařem
 • nejvyšší německý představitel v Norsku
 • zodpovědný za represálie vůči norskému lidu
  • rozhodl o masových deportacích obyvatelstva ze Svolværu a Televågu testetstetstestettestetsstestestt
   • Svolvær částečně zničen, Televåg srovnán se zemí
   • muži z Televågu byli posláni do koncentračních táborů
  • zakročil proti univerzitním studentům v Oslu
 • funkci vykonával od svého příjezdu 14. dubna 1940 až do své smrti v roce 1945
 • symbolický výběr budov
  • bydlel na Skaugumu, statku patřícím norské královské rodině
  • sídlo si zřídil v budově norského parlamentu

test

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1