Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Výukový materiál dějin Skandinávie


Léto 1940
Exilová vláda


Vláda Johana Nygaardsvolda.

zdroj: snl.no

 • označení legální norské vlády v exilu během německé okupace (červen 1940 – červen 1945)
 • sídlila v Londýně a řídila norský odboj
 • řídila námořní obchodní flotilu prostřednictvím nově zřízené dopravní společnosti Nortraship
  • v roce 1940 bylo norské loďstvo 4. největší na světě
  • Nortraship: zkratka pro The Norwegian Shipping and Trade Mission
  • hlavní sídlo měla v Londýně a New Yorku
  • z flotily pocházelo 90 % příjmů exilové vlády, které pokrývaly válečné výdaje a odbojové aktivity testet
 • v říjnu 1940 byl k norské exilové vládě přidělen československý vyslanec Ladislav Szathmáry
  • jeho aktivity za války popsala jeho žena v memoárech Putování za svobodou (1946)

M/S Borgestad byla součástí flotily Nortraship.

zdroj: snl.no

Váleční námořníci

bigamiloven

 • provizorní výnos z dubna 1942 vydaný exilovou vládou
 • norští muži žijící během války v zahraničí se mohli bez souhlasu svých manželek rozvést a znovu oženit

zdroj: snl.no

 • název pro 24 000 norských námořní, kteří se za války plavili na norských obchodních lodích společnosti Nortraship
 • přepravovali zbraně, zásoby, vybavení a vojáky
 • norské námořní loďstvo se zapojilo do řady operací, mimo jiné do invaze v Normandii v červnu 1944 nebo      do evakuace Dunkerqu na konci května 1945
 • po válce nebyl jejich přínos dlouho doceněn
 • námořníci trpěli zdravotními a psychickými problémy v důsledku válečného nasazení a nedostatečnou podporou ze strany státu
  • po válce neměli, kde bydlet a pracovat a stali se tak přítěží pro společnost
  • až do 70. let nebyla některým vyplacena válečná penze
 • dnes je jejich nasazení považováno za největší norský přínos pro Spojence

Královská rodina

Korunní princezna Märtha vyfotografována mezi lety 1945 a 1954.
 
zdroj: snl.no
 • dne 7. června 1940 opustili král Haakon a princ Olav spolu s vládními představiteli a ustupujícími britskými jednotkami Norsko a zamířili na palubě lodi do Londýna
 • korunní princezna Märtha, manželka prince Olava, utekla spolu s dětmi, Ranghild (10), Astrid (8)                      a Haraldem (3), do Švédska
  • později přijala pozvánku amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta a pobývala ve Washingtonu
 • v královském paláci v Oslu bylo zanecháno mnoho hodnotných předmětů
  • část byla odcizena Němci, část byla schována
  • norský zlatý poklad byl odvezen s králem do Británie
 • královský palác v Oslu a další královské budovy byly využívány Němci a norskými nacisty
 • v únoru 1942 obsadil Quisling královský palác a využíval ho jako sídlo své strany
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1