Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Výukový materiál dějin Skandinávie


1941
Spolupráce s Němci

 

Stripet/stripete se nazývali kolaboranti tedy osoby, které sympatizovaly a spolupracovali s německými a norskými nacisty.

 

Hesteskotrafikken byl pojem pro tranzitní přepravu přes Švédsko, která byla Němcům povolena po napadení Norska v dubnu 1940. Tento transport Němcům umožňoval převážet vojenské jednotky a materiál z Trøndelagu do severního Norska (a Finska) přes švédské území a s pomocí švédských dopravních prostředků. Až do podzimu 1943 bylo každou cestu přepraveno minimálně 120 000 německých vojáků, přičemž počet zásobovacích vlaků se blížil číslu 1 000 v době, kdy byla smlouva vypovězena.

zdroj: snl.no

 

 • důvody pro spolupráci (kolaboraci)
  • ideologické
  • využití spolupráce pro vlastní prospěch
  • cesta nejmenšího odporu
  • nucená spolupráce
 • strana Národní sjednocení získávala v průběhu války čím dál více členů
  • v dubnu 1940 měla strana několik tisíc členů
  • v listopadu 1943 dosáhla strana nejvyššího počtu 43 400 členů
  • pro mnohé Nory to byla kariérní příležitost, pro jiné obava z obsazení postů Němci
 • policie úzce spolupracovala s německými okupačními orgány
  • od září 1940 byla policie formálně podřízena SS
  • zapojila se do několika operací proti místnímu obyvatelstvu
   • zatýkání učitelů 20. března 1942
   • zatýkání židů v říjnu a listopadu 1942
  • ekonomická spolupráce probíhala nejvíce ve stavebním odvětví
   • norské firmy se zapojovaly do německých stavebních projektů a z toho profitovaly testetstetstt

Norští vojáci ve službách Německa

zdroj: cappelendamm.no

 • zhruba 4 500 – 5 000 norských mužů za války dobrovolně bojovalo na straně nacistů
  • většina jich byla poslána na východní frontu
  • přes 700 jich zahynulo
  • po válce byli všichni bojující na německé straně potrestáni za velezradu
 • cca 1000 Norek pracovalo dobrovolně jako zdravotní sestry v německém Červeném kříži
  • známy jako tzv. sestry fronty
  • i přes to, že byl Červený kříž humanitární organizaci, byly zdravotnice po válce souzeny jako kolaborantky

test

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1