Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Výukový materiál dějin Skandinávie


Jaro a podzim 1942
Odvetné a deportační akce

  • během roku 1942 probíhala řada změn, odvetných nařízení a deportačních akcí esttesttesttestestttestetstetst

Duben - Telavåg

Muži z Televågu pochodují z města.

zdroj: forskning.no

  • rybářské městečko Telavåg bylo svojí polohou ideálním místem pro ilegální dopravu mezi Norskem               a Velkou Británií
  • na konci dubna 1942 připluli do městečka dva norští agenti, jeden z nich v důsledku přestřelky podlehl svým zraněním, dva členové Gestapa rovněž zemřeli
  • jako pomstu a výstrahu byl Telavåg Němci dne 30. dubna srovnán se zemí
  • sedmdesát dva mužů ve věku 16-60 let bylo zatčeno a posláno do koncentračních táborů, kde jich přes          40% zahynulo, děti a ženy byly po dobu dvou let drženy jako rukojmí

Deportace norských židů

Nápis na obchodu: židé nejsou v Norsku tolerováni.

zdroj: arkivverket.no

  • začátkem války žilo v Norsku okolo 2 100 židů
    • část z nich představovali uprchlíci z Německa, Rakouska a Československa, kteří utekli do Norska        na konci 30. let
  • vlivem německé propagandy došlo po roce 1940 k nárůstu antisemitistické nálady
  • od ledna 1942 byly doklady židů označeny velkým červeným písmenem „J“
  • všichni židé starší 15 let museli vyplnit tzv. Dotazník pro židy v Norsku
    • tímto opatřením si gestapo získalo soupis místa bydliště a majetku přibližně 1 500 norských židů
  • v únoru 1942 byl Quislingem zaveden židovský paragraf, zakazující židům vstup do Norska
  • proběhlo několik protižidovských akci, při nichž bylo zatčeno židovské obyvatelstvo a zkonfiskován majetek
  • židé byli deportováni do Osvětimi
    • většina jich byla po příjezdu poslána do plynových komor
    • dohromady bylo z Norska deportováno 771 židů, z nichž přežilo jen 34
      • jedním z přeživších byl Leo Eitinger, žid československého původu, který se stal po válce významným psychiatrem

test

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1
envelope-ophone