Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Výukový materiál dějin Skandinávie


Jaro a podzim 1942
Odvetné a deportační akce

 • během roku 1942 probíhala řada změn, odvetných nařízení a deportačních akcí esttesttesttestestttestetstetst

Duben - Telavåg

Muži z Televågu pochodují z města.

zdroj: forskning.no

 • rybářské městečko Telavåg bylo svojí polohou ideálním místem pro ilegální dopravu mezi Norskem               a Velkou Británií
 • na konci dubna 1942 připluli do městečka dva norští agenti, jeden z nich v důsledku přestřelky podlehl svým zraněním, dva členové Gestapa rovněž zemřeli
 • jako pomstu a výstrahu byl Telavåg Němci dne 30. dubna srovnán se zemí
 • sedmdesát dva mužů ve věku 16-60 let bylo zatčeno a posláno do koncentračních táborů, kde jich přes          40% zahynulo, děti a ženy byly po dobu dvou let drženy jako rukojmí

Deportace norských židů

Nápis na obchodu: židé nejsou v Norsku tolerováni.

zdroj: arkivverket.no

 • začátkem války žilo v Norsku okolo 2 100 židů
  • část z nich představovali uprchlíci z Německa, Rakouska a Československa, kteří utekli do Norska        na konci 30. let
 • vlivem německé propagandy došlo po roce 1940 k nárůstu antisemitistické nálady
 • od ledna 1942 byly doklady židů označeny velkým červeným písmenem „J“
 • všichni židé starší 15 let museli vyplnit tzv. Dotazník pro židy v Norsku
  • tímto opatřením si gestapo získalo soupis místa bydliště a majetku přibližně 1 500 norských židů
 • v únoru 1942 byl Quislingem zaveden židovský paragraf, zakazující židům vstup do Norska
 • proběhlo několik protižidovských akci, při nichž bylo zatčeno židovské obyvatelstvo a zkonfiskován majetek
 • židé byli deportováni do Osvětimi
  • většina jich byla po příjezdu poslána do plynových komor
  • dohromady bylo z Norska deportováno 771 židů, z nichž přežilo jen 34
   • jedním z přeživších byl Leo Eitinger, žid československého původu, který se stal po válce významným psychiatrem

test

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1