Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Historie

Proč do Norska?

Na začátku války skandinávské státy doufaly, že stejně jako za první světové války zůstanou po celou dobu konfliktu neutrální. Dánsko a Norsko však měly pro německé zájmy příliš strategickou polohu, a tak Němci obě země během dvou jarních měsíců roku 1940 obsadily.

Norsko mělo v německých plánech o budování Nové Evropy výjimečné postavení. Jako Festung Norwegen mělo chránit Říši před námořní blokádou, a naopak sloužit jako základna pro operace německého námořnictva a letectva v Severním moři i Arktidě. Strategickým plánem Němců bylo také vybudovat Severní a Polární železnici podél pobřeží z Trondheimu do Narviku a dále na sever až po Kirkenes ve Finnmarce. Do Narviku proudila ze Švédska kvalitní železná ruda, potřebná pro válečný průmysl, a spojení dále na sever mělo zásobovat polární základny a také zabezpečit německý útok na Murmansk. 

Z Protektorátu do Norska

Brzo se ukázalo, že požadavky na pracovní síly dalece převyšovaly možnosti místního trhu práce. Již první rok po obsazení Norska bylo proto rozhodnuto získat na práce v Norsku posily ze zahraničí.

Na jaře roku 1942 požádala Einsatzsgruppe Wiking, sekce polovojenské Organizace Todt působící v Norsku, svou centrálu v Berlíně o poskytnutí zahraničních pracovníků na stavbu opevnění na norském pobřeží. V prosinci téhož roku do Norska odjely i první transporty mladých mužů z protektorátu.

Požadavky Němců z Norska na zajištění pracovních sil přišly v době, kdy v protektorátu již mašinerie totálního nasazení běžela naplno. Na podzim roku 1942 byli povoláváni příslušníci ročníků 1921 a 1922 a část z nich byla poslána na sever.

Čeští dělníci  se o tom, že budou nasazeni v Norsku, většinou dozvěděli až v některém ze sběrných táborů v Německu, kde po nezbytných administrativních úkonech docházelo k základnímu rozřazení. Jedním z hlavních faktorů, který rozhodoval o jejich dalším osudu, se stala zdravotní prohlídka: k odeslání do Norska byli vybíráni fyzicky nejzdatnější.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1