Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Historie

Kolik jich bylo?

Celkové počty Čechů a Slováků nasazených v Norsku byly zdokumentovány teprve nedávno. V roce 2012 norský Národní archiv  v Oslo zpracoval a odborné veřejnosti zpřístupnil fondy německé okupační správy.

V Norsku bylo za války nasazeno na nucené práce 32.000 zahraničních civilních pracovníků a přes 90.000 válečných zajatců. V rámci ústřední evidence vznikla v centrále Einsatzgruppe Wiking v Oslo celková kartotéka. V průběhu  poválečného archivního zpracování v Národním archivu, byla kartotéka rozřazena podle uvedených národností.  Svoji vlastní sekci v kartotéce mají Belgičané, Holanďani, Francouzi, Němci, Poláci, Dánové, Němci, sovětští občané a Čechoslováci.

V sekci Češi je zařazeno 1.534 pracovních karet, které se týkají 1.366 osob. Podařilo se dohledat několik stovek dalších jmen.  Evidujeme 1724  Čechů nasazených v Norsku.

Nelze však dosud jednoznačně stvrdit konečné počty Čechů, neboť některé jejich kartotéční karty se mohou nacházet i v souborech jiných národností. Badatelé rovněž evidují jména nasazených z Norska, které v databázi nefigurují.

Dvě třetiny nasazených strávily v Norsku přes dva roky, tedy od podzimu 1942 do léta 1945. Několik stovek jich bylo v roce 1944 z Norska staženo a přemístěno na práce do Německa. Několik desítek Čechů z nasazení uteklo do Švédska a desítky se jich nevrátily z dovolené v Protektorátu. Po válce bylo z Norska repatriováno z nucených prací cca 900 Čechů.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1