Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Historie

Hvor mange var de?

Det er  først nylig at antallet tsjekkiske og slovakiske tvangsarbeidere i Norge er blitt klart. I 2012 fikk Riksarkivet i Oslo offentliggjøre de tyske okkupasjfondet til OT organizasjon.

Under krigen arbeidet det i Norge 32.000 utenlandske sivile tvangsarbeidere og nesten 90. 000 krigsfanger. Sentralregisteret var hos Einsatzgruppe Wiking i Oslo. Etter krigen ble arkivet av Riksarkivet splittet opp etter nasjonaliteten til arbeiderne. Derfor har Belgia, Nederland, Frankrike, Tyskland, Polen, Danmark, Sovjet og Tsjekkoslovakia sine egne seksjoner.

I den tsjekkoslovakiske delen er det 1.534 arbeidskort som gjelder for 1.366 personer.

Antallet tsjekkere og slovaker er imidlertid noe usikkert ettersom flere kan befinne seg under andre nasjonaliteter. Og forskerne har videre funnet fram til enkelte personer som var i Norge på tvangsarbeid, men som ikke ble registrert i arkivet.

To tredeler av tvangsarbeiderne tilbragte omtrent to og halv år i Norge, dvs. fra høsten 1943 til sommeren 1945. Flere hundre ble i 1944 tvangsflyttet til Tyskland for å arbeide der. Flere titalls tsjekkere flyktet til Sverige og én hundred kom aldri tilbake etter ferie i Protektoratet. Etter krigen ble omtrent 800 tsjekkiske tvangsarbeidere repatriert fra Norge.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1