Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Historie

Jaký byl jejich život po návratu do ČSR?

Totální nasazení popisovali pracovníci jako ztrátu nejlepších let života prožitých v bědných podmínkách daleko od domova.

Ovšem zavlečení do Norska patrně mnohým z nich zachránilo život. Oproti jiným zemím představovalo Norsko jedno z bezpečnějších míst. Z celkem 1366 českých dělníků v Norsku jsou evidováni tři zemřelí. Většina nasazených nezažila ničivé kobercové nálety, a také všeobecný přístup Němců k Čechům byl v Norsku podstatně lepší, než jak je popisováno z nasazení přímo v Německu.

Po návratu do vlasti mladí muži navázali na své životy před válkou a zapojili do se pracovního života.  Někteří se vrátili ke studiu. Asi desítka nasazených si z Norska přivezla i norské partnerky.

Své válečné vzpomínky si nasazení většinou nechávali pro sebe a jen někteří je vyprávěli jen v úzkém rodinném kruhu. Teprve až po mnoha desetiletích začali vyhledávat své kamarády z Norska a organizovali si srazy. Někteří sepsali i své vzpomínky. Po roce 2000 několik nasazených v Norsku požádalo o odškodnění.

Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1